En desperat situasjon i Jemen

Mangel på penger til nødhjelp kan forlenge krisen. For millioner av mennesker er det en kamp for å overleve. Den store fangeutvekslingen gir glimt av håp.

– Konflikten i Jemen er blant verdens største humanitære kriser, og mangelen på midler til nødhjelp er større enn noen gang. Akkurat nå er mangelen på penger til nødhjelpsinnsatsen med på å gjøre situasjonen vanskeligere. Mange familier må nå selge sine siste eiendeler for å få råd til et måltid. Familiene som lever midt i denne konflikten er i en desperat situasjon, som det må finnes en løsning på, sier Scott M. Sandvik, seniorrådgiver i Røde Kors.

I slutten av februar ble det arrangert en stor giverkonferanse for Jemen hvor det ble lovet en rekordlav sum til humanitær innsats. Kun 1,2 milliarder USD ble lovet, noe som tilsvarer under en tredjedel av de pengene FN mener trengs for å møte behovene til de som er rammet av krigen. Det har vært en drastisk nedgang over flere år i internasjonal støtte til Jemen. I 2022 klarte FN kun å samle inn 54% av de midlene de hadde behov for, sammenlignet med 71% som er gjennomsnittet av midler de har samlet inn i perioden 2016-2021.

Gjennom en stor logistikkoperasjon bidro Røde Kors sist helg til at 973 tidligere fanger kunne gjenforenes med sine familier. Dermed kan flere hundre familier være sammen med sine kjære, i det høytiden eid starter. Konflikten er nå inne i det åttende året og i år er 21,6 millioner mennesker i Jemen i en så vanskelig situasjon at de trenger humanitær nødhjelp og beskyttelser.

– Utvekslingen av fanger er et viktig tegn på at partene kan bli enige, og gir håp om at man kan komme videre i fredssamtaler og at det er mulig å finne løsninger som kan få slutt på konflikten som har ført så store lidelser for mennesker i Jemen, sier Sandvik.

Konflikten preger alle deler av samfunnet. Millioner av barn står uten skolegang, over tre millioner mennesker er fordrevet og økonomien har i lang tid blitt stadig vanskeligere. Norske politikere planlegger nå det som omtales som «Sør-pakken», som skal hjelpe land som er rammet særlig hardt av konsekvensene av krigen mellom Russland og Ukraina.

– Jemen er et av de landene som har fått det enda vanskeligere på grunn av krigen i Europa. Jemen er fullstendig avhengig av importerte varer og rammes hardt av de økte prisene. Dette kommer på toppen av klimarelaterte naturkatastrofer som tørke og flom, som også rammer landet hardt, sier Sandvik.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt 
+47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no