Røde Kors: Mange barnefamilier frykter for økonomien

Etter en sommer med aktiviteter for flere tusen barn og unge, ser Røde Kors-frivillige én tydelig tendens: Stadig flere barnefamilier er bekymret for økonomien og høsten.

Flere familier som Røde Kors har møtt på sommerens arrangementer er blant annet redde for om de har råd til å bli boende der de bor som en følge av prisutvikling.

– Dette er familier som har hatt det tøft gjennom hele koronapandemien og som har vært bekymret for økonomien lenge. Det vi ser tydelig nå er at de som har hatt det vanskeligst fra før, får det betydelig tøffere, sier Pernille Lemming, leder for landsråd omsorg i Røde Kors.  

Denne sommeren har Røde Kors-frivillige hatt aktiviteter for flere tusen barn og ungdom over hele landet. Den største aktiviteten, «Ferie for alle», retter seg mot barnefamilier som ikke har råd til å dra på ferie sammen på egenhånd.  

– Det er et kjærkomment avbrekk fra en krevende hverdag. For barna betyr det enormt mye å få gode ferieopplevelser sammen med familien sin - på lik linje med barn som vokser opp i familier med bedre råd. I disse aktivitetene forteller foreldrene at de gruer seg til en krevende høst med høye strømpriser og økte utgifter til mat og husholdningsartikler, sier Lemming.  

Det er allerede 115.000 barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt, ifølge statistikk fra SSB. Røde Kors frykter at dette tallet vil øke, og at det ikke bare er familier som allerede sliter økonomisk som vil få det tøffere, men at flere familier vil falle utenfor økonomisk.  

– De frivillige opplever også hjertesukk fra barna – som på lik linje med foreldre også opplever å ha dårligere råd. For mange barn og unge handler det å vokse opp i fattigdom også om å bekymre seg for foreldrenes ubetalte regningsbunker. Prisveksten rammer de som allerede har økonomiske utfordringer. Røde Kors erfarer at mange barn og deres familier ikke har råd til å delta i fritidsaktiviteter eller reise på ferie. Derfor tilbyr vi gratis ferieaktiviteter gjennom sommeren og resten av skolens ferier, sier Lemming. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no