Blodbankene overtar blodbussene

Blodbankene i Oslo og Haukeland overtar blodbussene til Røde Kors slik at blodbankene kan fortsette det livsviktige arbeidet som foregår på bussene.

En stor rød buss med blodbussen skrevet på sidene

I mange år har vi i Røde Kors vært stolte av å kunne bidra til rekrutteringen av blodgivere i Norge. Dette er et kontinuerlig arbeid som krever tett og godt samarbeid med blant annet blodbankene.

- Vi vet at mange ønsker å bidra, men det er mye som skal prioriteres i hverdagen. Da er blodbussene med på å gjøre blodgivning mer tilgjengelig» sier Elizabeth Salas Andreassen, seniorrådgiver for Røde Kors Blodprogram.

Røde Kors håper at flere blodbanker skaffer seg mobile tappeenheter. I dag er vi godt vant til rask og enkel tilgang til det man ønsker, enten det er tjenester eller varer. Dette fremtvinger en mer brukervennlig tilnærming til frivillige tjenester slik som blodgivning.

Et godt samarbeid fra start til slutt

Blodbussene våre har vist seg å være et viktig supplement til blodbankene i Oslo/Akershus og Bergen. De har gjort tilgjengeligheten for blodgiverne bedre, og bidratt til å skaffe den mengden blod som sykehusene trenger. I tillegg har de gitt økt synlighet som er positivt for rekrutteringen av nye blodgivere.

Blodbussene har helt fra starten av for 11 år siden vært driftet 100% av blodbankene og var ferdig avskrevet i 2018. Norges Røde Kors har stilt blodbussene til disposisjon for blodbankene vederlagsfritt.

Gitt den gode virksomheten som blodbankene har med disse, samt godt samarbeide mellom blodbankene og Røde Kors, er det for oss en glede at Blodbanken Haukeland og Blodbanken i Oslo overtar hver sin blodbuss. De nye eierne vil omprofilere blodbussene i løpet av 12 måneder fra overleveringsdato.

Blodbussen vil fortsatt være i bruk

Lise Sofie Nissen-Meyer, seksjonsleder og overlege på Blodbanken i Oslo sier at Blodbussen er en populær og veldig viktig del av blodbanken:

–Blodbussen øker tilgjengeligheten til Blodbanken for blodgiverne, og har blitt svært populær. Den er en synlig påminnelse om blodgivning og spiller slik en viktig rolle i rekrutteringen av nye givere. Per i dag står Blodbussen for 10 % av blodvolumet som tappes ved Blodbanken. Vi vil fortsette å tilby Blodbussen som en mobil tappestasjon for å øke tilgjengeligheten for blodgivning, og takker Røde Kors for et godt samarbeid om Blodbussen gjennom mer enn 10 år. Tusen takk!»

Einar Kristoffersen, avdelingssjef på Blodbanken ved Haukeland universitetssykehus sier også at Blodbussen er viktig i blodbankens arbeid:
–Tusen takk for den generøse gaven! Vi har stor nytte av Blodbussen i vårt arbeide med å skaffe nok blod. Den et fint «blikkfang» i bybildet og virker slik rekrutterende.

Donasjon av blodbussene er i tråd med Røde Kors mål om å spisse sitt fokus og være tydeligere i kommunikasjonen. Røde Kors Blodprogram har som hovedmål å rekruttere blodgivere i Norge, og vil nå ha mulighet til å bruke enda mer tid på dette.

For ytterligere informasjon kontakt:
Elizabeth Salas Andreassen, Seniorrådgiver Røde Kors Blodprogram.
E-post: elizabeth.salas.andreassen@redcross.no