Bekymret for migranters helse i Bosnia

Flere mottakssentre for migranter og flyktninger i Bosnia Hercegovina er overfylte. Mange migranter, inkludert barn og gravide kvinner, har gått i ukevis og er sultne, utslitte og traumatiserte.

Til nå i 2019 er det registrert 28.700 mennesker som har ankommet Bosnia Hercegovina på vei mot EU. De fleste av dem er migranter fra Pakistan, Afghanistan, Irak, Iran, Bangladesh og Syria som ønsker å nå EU via Kroatia.

Sover utendørs i minusgrader

Mange bor i midlertidige teltleire der forholdene preges av mangel på mat, rent vann og nødvendig helsehjelp. Flere sover utendørs i inngangen til vinteren, noen av dem etter å ha forsøkt å ta seg til Kroatia gjentatte ganger.

– Røde Kors er svært bekymret for levevilkårene til mennesker på vandring i Bosnia Hercegovina, men også for den lokale befolkningen, som allerede var sårbare før migrasjonskrisen. Det høye tallet ekstra mennesker i lokalsamfunnene legger et press på offentlige tjenester og sikkerhetssituasjonen, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Bosnia Røde Kors hjelper migrantene med syv mobile team som distribuerer mat, vann og førstehjelp flere steder i landet, blant annet med en støtte på over tre millioner kroner fra Røde Kors i Norge. 

Røde Kors har til nå delt ut 126.000 matrasjoner, og bistått 88.000 mennesker gjennom de mobile teamene. 29.000 tepper, klær og soveposer er delt ut til de som trenger det, og frivillige jobber på seks ulike mottakssentre for migranter.

Flere av de som er på vandring har skader og traumer som må behandles, og mange mangler varme klær.

– Behovene er store og situasjonen endrer seg fra dag til dag, sier Apeland.          

For mer informasjon, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99