Røde Kors reagerer kraftig på kutt til frivilligheten

Røde Kors er svært skuffet over at regjeringspartiene på Stortinget har bestemt seg for å kutte i momskompensasjonen for frivillige organisasjoner.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre, KrF og Frp på Stortinget ble onsdag enig om å kutte 15 millioner kroner i den foreslåtte potten til momskompensasjon til frivillige organisasjoner i statsbudsjettet for 2020. Dette rammer både idrettslag, korps, speidergrupper og den frivillige redningstjenesten.

For Røde Kors sine 278 lokale hjelpekorps, kan kuttene føre til at det blir for dyrt å fornye viktig materiell som for eksempel GPS-utstyr, snøskutere, ambulanser eller hjertestartere.

Frivillige går i minus

– Det overrasker oss stort at regjeringspartiene på Stortinget kutter i midler til frivilligheten. Lokale hjelpekorps som investerer i viktig materiell og utstyr som brukes i livreddende redningsoppdrag, må med dette betale en høyere avgift til staten for dette utstyret. Vi snakker her om frivillige som går i minus for å utføre gratis redning på vegne av samfunnet, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Statistisk sentralbyrå kom torsdag med helt nye tall som viser at den massive innsatsen frivillige i Norge gjør gratis hadde tilsvart 75,5 milliarder kroner i lønnskostnader. Røde Kors mener det med disse tallene som bakteppe er umusikalsk å kutte i momskompensasjonen til frivilligheten.

– Frivilliges arbeid i Norge utgjør i arbeidstid over 142.000 ubetalte årsverk. Da fremstår det som smålig å ta et steg tilbake på veien mot full momskompensasjon, sier Apeland.

Røde Kors forventer at regjeringspartiene arbeider for opptrappingsplanen Frivillighet Norge har presentert for full momskompensasjon og lovfester den.

– Når mantraet de siste årene har vært at Norge ikke hadde gått rundt uten de frivillige organisasjonene, mener vi politikerne må gjøre ord til handling og sørge for full momskompensasjon. Dette hadde vi ikke ventet, sier Apeland

For mer informasjon, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99