200222_ skredrekognosering _1200x630

Røde Kors advarer mot å dra på hytta

For å sikre beredskapen advarer Landsråd Hjelpekorps i Røde Kors nå alle mot å dra til fjells.

Dersom Hjelpekorpsene må rykke ut for å hjelpe noen som burde vært et annet sted, vil det svekke beredskapen i fjellet dramatisk.

– Vi har fått flere henvendelser om hjelp fra folk som er i karantene, sier Kjersti Løvik, som er landsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps.

– Dersom vi må evakuere noen som har blitt korona-syke, vil det føre til stor ekstrabelastning på Hjelpekorpsene og redningstjenesten, sier hun.

Redusert beredskap

Røde Kors vil unngå å svekke den lokale beredskapen ved å ha for mange frivillige hjelpekorpsene samlet på vakt på hytter i fjellheimen, og prioriterer å ha frivillige i beredskap hjemme slik at de kan dekke behovene i lokalsamfunnene der folk bor. 

Korona gjør utøvelsen av henteoppdrag komplisert for Røde Kors i hytteområdene.

Det er spesielle krav til måten man må utføre oppdragene dersom pasienten er smittet med korona. Blant annet må mannskapene ha verneutstyr, og snøskutere og annet utstyr som har vært i nærheten av pasienten desinfiseres før det kan tas i bruk igjen.

– Det vil føre til at det tar lang tid før vi igjen er fullt operative, sier Løvik.

Hun er også bekymret for at rednings- og ambulansepersonell kan smittes, eller må i karantene. Det vil ytterligere redusere beredskapen og sette redningstjenesten under press.

Syke må reise hjem

– Vi har fått meldinger om at personer i hjemmekarantene har dratt til hytter uten bilvei.

– Hvis folk som allerede er på en hytte kjenner at de begynner å bli syke, må de reise hjem så raskt som mulig. Dersom disse plutselig blir dramatisk syke, vil det være ekstra komplisert å hente dem, sier Løvik.

Røde Kors er støtteaktør for myndighetene, og oppfordrer alle til å følge rådene fra Folkehelsehelseinstituttet.

Les mer om Røde Kors og korona her: https://www.rodekors.no/aktuelt/korona-tiltak-i-rode-kors/

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99