Røde Kors frivillige i Wuhan deler ut nødhjelp til folk Vis bildetekst
Fra frontlinjen i Wuhan der fire frivillige akuttmedisinske team fra Shanghai, Beijing, Qinghai og Indre Mongolia, med erfarne helsepersonell bidrar i det frivillige arbeid.Photos by The Red Cross Society of China

Pandemi og epidemi

Hvis en smittsom, farlig sykdom bryter ut kan du med noen enkle grep redusere smittefaren for deg og din familie. Slik kan du forberede deg.

Pandemi og epidemi er to uttrykk for å beskrive geografisk utspredelse av infeksjonssykdom.

Epidemi er et utbrudd av en sykdom som sprer seg raskt mellom mennesker i mindre områder, f.eks. influensa, mens pandemi rammer mennesker over et omfattende geografisk område, som f.eks. svineinfluensautbruddet i 2009 og koronaviruset vi opplever nå i 2020.

Ved påvist utbrudd

Ved utbrudd av en pandemi er det vesentlig at man gjør alt for at viruset ikke skal spre seg. Noen av virkemidlene kan være omfattende karantene av smittede og potensielt smittede som har vært i nær kontakt med en annen person som har fått påvist viruset. I tillegg er det viktig å teste så mange som mulig. Omfattende testing er viktig for å kunne isolere de som er smittet gjennom karantene for slik å forhindre videre smitte.

Arrangementer, møteplasser, caféer, restauranter, butikker, offentlig transport, helsestasjoner og andre steder der folk normalt omgås i større grupper kan bli stengt for å begrense ytterligere smitte.

Pandemi og smittsomme sykdommer

Les mer om vårt beredskapsarbeid