Røde Kors etterlyser mer til frivillig beredskap for å møte klimaendringene

For lite til klimatilpasning i kommunene og lokal beredskap. Det mener Røde Kors etter at regjeringen onsdag la frem forslag til statsbudsjett for 2021.

– Vi frykter at flere liv vil gå tapt i Norge fremover på grunn av klimaendringene. Vi har alt sett at mennesker har mistet livet på grunn av naturkatastrofer i Norge. I fremtiden vil dette bare øke i omfang fordi vi kommer til å få et våtere og farligere klima også i Norge, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland. 

Røde Kors savner en større satsing på frivillig beredskap i budsjettet for å møte konsekvensene av klimaendringer som vil prege Norge i større grad fremover. Mens de offentlige beredskapsetatene som politiet, forsvaret og sivilforsvaret har fått til dels store økninger for å styrke beredskapen de siste årene har ikke det samme skjedd med støtten til den frivillige beredskapen.  

– Det er skuffende at ikke regjeringen ser verdien av å øke støtten også til den frivillige beredskapen, sier Apeland.  

Lokal beredskap må prioriteres  

I rapporten “Er vi forberedt?” har Røde Kors sammen med NVE, DSB og Statkraft pekt på de nye klimarisikoene vi vil se i Norge fremover. Rapporten viser også at 56 prosent av befolkningen er bekymret for mer ekstremvær, i en spørreundersøkelse Opinion har utført for Røde Kors. Kun en av fem mener Norge har god nok beredskap for å møte flere ekstreme naturhendelser.  

– Tiden er inne for et krafttak for å styrke den frivillige beredskapen og klimatilpasning der folk bor. Vi kan ikke vente med å sikre folks liv og hjem, sier Bernt G. Apeland.  

Røde Kors peker på behovet for behov for mer penger til klimatilpasning i kommunene og den frivillige redningstjenesten.  I forslaget til regjeringen videreføres Klimasatsordningen for kommunene, men det mangler en kraftig opptrapping på fysisk klimasikring mot flom, skred og konsekvensene av det ville været vi vet kommer.  

Frivilligheten må håndtere flere kriser samtidig  

Sist uke brukte frivillige i Innlandet 1900 timer i fire samtidige aksjoner. Røde Kors deltar årlig på om lag 1800 søk- og redningsaksjoner i hele landet. Samtidig med en kraftig koronainnsats har frivillige hatt en oppdragsøkning i sommer på 20 prosent sammenliknet med 2019.  

Med mer uvær i årene som kommer frykter Røde Kors at vi både kan få flere naturkatastrofer som vil ramme innbyggerne i Norge, og flere søk- og redningsoppdrag. 

Pandemien har også for alvor vist behovet for en god beredskap lokalt, nasjonalt og globalt. Derfor er Røde Kors skuffet over at regjeringen ikke løfter den frivillige beredskapen mer i forslaget til statsbudsjett for 2021. 

– Klimaendringene gjør at vi vil stå i flere, mer krevende og samtidige beredskapshendelser i årene fremover. Liv kan gå tapt dersom frivillige redningsmannskaper og lokal beredskap ikke styrkes, sier Bernt G. Apeland. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99