Røde Kors: Viktig og riktig tiltakspakke for barn

– Tiltakene regjeringen har presentert i dag er et viktig skritt i riktig retning. Nå kan vi heldigvis trappe opp arbeidet for alle disse, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

– Tilbudet til barn og unge har blitt betydelig endret. Nå må vi raskt bøte på skadevirkningene av dette. Vi er glad regjeringen nå prioriterer de mest sårbare barna i Norge etter en svært tøff tid, sier Apeland videre.  

Regjeringen varslet onsdag at det legges frem en tiltakspakke på 400 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å hjelpe sårbare barn og unge. Røde Kors er glad for at tiltakspakken nå kommer og takker barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) for å lytte til behovene. Samtidig håper organisasjonen at Stortinget i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett ytterligere styrker denne tiltakspakken.  

– Regjeringens tiltakspakke bekrefter alvoret i situasjonen. Nå må alle krefter til i frivillige organisasjoner, staten og i kommunene. Dette må være en påminner til det norske samfunnet. Vi ser at de mest sårbare barna har båret en stor byrde i koronaberedskapen, sier Apeland. 

Røde Kors har lenge vært bekymret for de mest sårbare barna i Norge og hvordan disse har blitt rammet av ringvirkningene av koronapandemien. Særlig har Røde Kors vært bekymret for mer omsorgssvikt i hjemmene etter meldinger om at hver tredje familie har hatt det ekstra tøft i denne perioden. Organisasjonen utfordrer både kommuner og andre offentlige institusjoner med ansvar for å følge opp sårbare barn og unge til å intensivere arbeidet etter at smittevernstiltakene har påvirket oppfølgingen av mange barn og unge.  

I tiltakspakken settes det blant annet av midler til ferie- og fritidsaktiviteter til utsatte og sårbare barn og familier og 7 millioner kroner til Røde Kors’ samtaletilbud, «Kors på halsen». Det betyr at barnefamilier som ikke har råd til å reise på ferie i sommer kan få gode opplevelser med Røde Kors og en sikker drift for samtaletilbudet Kors på Halsen.  

Etter at skolene stengte 12. mars har Røde Kors’ samtaletilbud «Kors på halsen» fått over 5.200 henvendelser fra barn og unge under 18 år. Flere av henvendelsene er av svært alvorlig karakter, og Røde Kors har derfor økt kapasiteten vesentlig med ett nytt svarsenter i Bergen og utvidet åpningstid. Røde Kors-frivillige svarer nå på henvendelser hver dag fra klokken 14.00 til 22.00.   

– Regjeringens støtte sikrer finansiering av arbeidet vi allerede har igangsatt, og gjør oss bedre rustet til å gjøre det nødvendige løftet som trengs for sårbare barn og unge, sier Apeland.   

Røde Kors er også glad for at justisministeren setter av midler til 400 nye politistillinger for å bekjempe vold i nære relasjoner.