Store behov for gratis ferie: Røde Kors har aktiviteter for over 12.500 barn i sommer

Med en ekstra lang sommerferie og en krevende økonomisk tid for mange familier, planlegger Røde Kors aktiviteter for barn og unge over hele landet i sommerferien.

– Vi merker godt at mange har hatt og har det tøft. Det er et stort behov for et pusterom i en krevende hverdag, sier Pernille Lemming, leder i landsråd omsorg i Røde Kors.  

1 av 4 nordmann har fått dårligere økonomi etter koronapandemien. Det kommer frem i en fersk spørreundersøkelse fra Opinion på vegne av Røde Kors. Det er høyere enn på samme tid i fjor, og høyere enn alle målinger gjennom pandemien.   

Flere barnefamilier har ikke råd til ferie 

Samtidig sier også mer enn hver tredje barnefamilie at de er bekymret for om de har råd til sommerferie i år. Også dette er høyere sammenlignet med fjoråret.   

– For mange barn og unge handler det å vokse opp i fattigdom også om å bekymre seg for foreldrenes ubetalte regningsbunker. Prisveksten rammer de som allerede har økonomiske utfordringer. Røde Kors erfarer at mange barn og deres familier ikke har råd til å delta i fritidsaktiviteter eller reise på ferie. Derfor tilbyr vi gratis ferieaktiviteter gjennom sommeren, sier Lemming.  

Ekstra lang sommerferie 

Røde Kors planlegger i sommer aktiviteter for over 12.500 barn og ungdom. Det inkluderer blant annet lengre ferieopphold gjennom tilbudet «Ferie for alle», et tilbud til barnefamilier som selv ikke har råd til å reise på ferie. I tillegg arrangerer lokale Røde Kors-foreninger aktiviteter og dagsturer som klatring, kajakkturer, gårdsbesøk, dansekurs, badeturer og besøk i aktivitetsparker.  

Til sammen vil over 2.000 frivillige bruke deler av sin sommerferie på å skape gode ferieminner og ferieopplevelser for barn og ungdom over hele landet. 

Flere steder i landet er sommerferien ekstra lang i år. Mange familier er samtidig inne i en krevende økonomisk periode etter koronatiden, en vinter med høye strømpriser og prisøkning på alt fra mat og husholdningsartikler til feriereiser.  

– Alle barn fortjener gode ferieminner og et avbrekk fra hverdagen. Ferien kan bli lang om familien ikke har råd eller mulighet til å reise på ferie, og du sitter igjen alene mens “alle andre” er på ferie.   Røde Kors merker godt at de sosiale forskjellene er blitt større de siste årene. Flere familier, og dermed også flere barn, faller utenfor. Derfor betyr det ekstra mye for dem som har minst, å få være med på et ferieopphold i sommer, forteller Lemming.  

For pressehenvendelser, kontakt:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no