Røde Kors advarer mot sykdomsutbrudd etter flom

Flom rammer nå flere afrikanske land. Røde Kors frykter at flommene kan utløse dødelige utbrudd av malaria, diaré og andre smittsomme sykdommer.

– Flommen har allerede kostet mange menneskeliv, og vår bekymring er at nok en dødelig katastrofe er på vei, sier Elise Kaurin, seniorrådgiver for region Afrika i Norges Røde Kors.  

FN anslår at minst 2,5 millioner mennesker i Øst-Afrika er berørt av flom, og trenger både husly, husholdningsartikler, hygienesett og tilgang til drikkevann.  

Land som Kenya, Somalia og Sør-Sudan har vært utsatt for flom den siste tiden, og sykdomsutbrudd kan lett ta tak. Rent vann og sanitærforhold er nødvendig for å forhindre at folk blir syke. 

– I deler av Somalia er vannstanden i flere elver historisk høy og mange er rapportert savnet. Det pågår nå redningsoperasjoner og Somalia Røde Halvmåne bistår husholdninger som er særlig hardt rammet. Det er også et stort behov for medisinsk hjelp, sier Kaurin som for tiden befinner seg i regionen. 

– Røde Kors i Kenya og Sør-Sudan jobber blant annet med søk og redning, spredning av flomvarsler og utdeling av essensielle husholdningsartikler og rensetabletter til drikkevann, sier Kaurin. 

Værmeldinger anslår at det vil komme mer regn enn normalt i både november og desember. 

– Hundretusener har allerede måttet forlate hjemmene sine, og vi forventer at behovet for humanitær assistanse vil kunne øke i tiden fremover, sier Kaurin. 

Ødelagt infrastruktur

Røde Kors bevegelsen har respondert på 12 flomsituasjoner og 85 800 får eller vil få hjelp. Likevel er det krevende for humanitære aktører å yte assistanse, da mange områder er preget av ødelagt infrastruktur og konflikter som følger av flom. 

Mens Øst-Afrika rammes av ekstremregn og flom, opplever den sørlige delen av kontinentet en ekstrem tørke. 45 millioner mennesker trues av sult på grunn av den alvorlige tørken som rammer store deler av det sørlige Afrika. Også villdyr og buskap lider. Flere internasjonale organisasjoner forbereder seg nå på å sende nødhjelpsforsyninger med mat til blant annet Sør-Afrika, Zambia og Zimbabwe. Millioner av allerede fattige mennesker står overfor ekstrem matusikkerhet.  

Regionen har opplevd normale nedbørsmengder i bare én av de siste fem sesongene med avlinger, ifølge FNs matvareprogram. Det går spesielt hardt utover småbønder som er avhengige av regn for å vanne. I løpet av de kommende månedene planlegger FN-organisasjoner å dele ut nødhjelp til 11 millioner mennesker i regionen.

For mer informasjon, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99