Anker

Et "anker" er en markør som du kan legge til i brødteksten og som du kan bruke til å "sende" leseren til.

Et anker brukes for å sende leseren til akkurat det ene avsnittet, paragrafen eller kapittel som du vil at personen skal lese. Uten at personen må skrolle seg gjennom mye tekst. Det blir som en snarvei til de enkelte avsnitt eller kapitler om du vil. Ankere fungere som en lenke, men har en litt annen funksjon.

Kapittel 1

Litt på samme måte som når du har en innholdsfortegnelse i et Word dokument som viser en opplisting av kapitler og underkapitler. Når du trykker på et av kapitlene sendes du til den siden eller avsnitet der kapittelet begynner.

Kapittel 2

Fordelen er at leseren slipper å måtte bla eller skrolle seg opp eller ned til det avsnittet du omtaler, men sendes rett til det innholdet og det avsnittet du vil de skal lese.

Kapittel 3

Eksempelvis: Om du har en lang tekst med mange titler og avsnitt kan du bruke et anker som markør for å ta leseren til akkurat det avsnittet ankeret peker til.