Alle bilder skal ha alternativ tekst

Bildeblokker sikrer at bildet tilpasses riktig i forhold til skjerm, søkemotor og mennesker med nedsatt syn. Som humanitær organisasjon skal vi etterstrebe at alle mennesker kan ta del i vårt arbeid.

-Rollen til Alternativ tekst er å beskrive for svaksynte hva som vises i bildet. Svaksynte og synshemmede bruker spesielle skjermleser-verktøy som leser opp hva bildet viser.

I tillegg vil søkemotorer prioritere nettsider som er vennlige for svaksynte.

Et bilde som mangler en ALTERNATIV TEKST og et godt FILNAVN er svært problematisk for synshemmede. Det slår også dårlig ut i søkemotorer og generelt søk. Et svakt filnavn er vanskelig å finne igjen ved intern søk i Episerver.

Eks. Om du ikke har gitt bildefilen din et godt navn, hvorfor skal det gi mening for andre?

Er eksempelvis 154033_img.jpg gir ingen indikasjon på hvor og når bildet er tatt. Et godt filnavn på et bilde forteller hva, hvor og når.

Besøksvenn-tonsberg-mars22.jpg

På nettsidene våre må du bruke bildeblokker med bilde i brødteksten feltene.

Da sikrer du at:

  • Bildet formateres riktig med hensyn til visning og størrelse
  • Har et meningsbærende filnavn og eventuell bildebeskrivelse
  • Har en alternativ tekst for svaksynte
  • Møter krav til Universell utforming