Vannredning

Stil og tone rodekors.no

Retningslinjer for stil og tone skal følges av alle redaktører, både av ansatte og frivillige i Røde Kors. Dette er med på å sikre at nettsidene er optimaliserte for søk og universel utforming.

Universell utforming er vesentlig for at mennesker med nedsatt syn skal kunne innhente den samme informasjonen som mennesker uten nedsatt syn.

Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger. DIFI

Grunnleggende områder du må lære deg

Det første du bør gjøre er å sette deg inn i de grunnleggende rettningslinjene. De omhandler bruk av bilder og overskrifter, ikke minst lenker som du finner i trekkspill menyen under. Disse områdene berøres direkte av kravet til Universell utforming.

De 3 viktigste ting du må kunne 

Denne kan du skrive ut og lime på veggen forran deg.

Slik gjør vi det

Vi skal fremstå som ett samlet Røde Kors.

Hjemmesider både sentralt og lokalt er intet untak. Som redaktør eller skribent som publiserer artikler på rodekors.no, er du ansvarlig for å følge opp riktig bruk av digitale verktøy. Dette er spesielt viktig i digitale kanaler som når ut til veldig mange mennesker på veldig kort tid.

Vær bevisst dine målgrupper og skriv deretter

Vi som organisasjon, henvender oss til et eksternt publikum av givere, deltakere, medlemmer og frivillige. Da er det ekstra viktig at vi fremstår som ryddige og organiserte. Det gir lesere og interessenter trygghet og er positivt for vårt omdømme. Tenk på hvem du henvender deg til og hva du tror de ønsker å vite. Du skal møte et behov som brukeren kommer for å få løst.

Alle sentrale og lokale redaktører har rett på opplæring knyttet til publisering på rodekors.no. Er du frivillig og ikke har fått basis opplæring må du kontakte ditt nærmeste distriktskontor, slik at du får adekvat opplæring, helst før du begynner å bruke episerver.

Med publiseringstilgang plikter du å følge opp lovkravene i forordningen om Universell utforming etter beste evne *Her finner du mer informasjon om universel utforming. Vi skal også være tilgjengelige for mennesker med nedsatt funskjonsevne.

Følger du retningslinjene for bilder, video og dokumenter, samt titler og overskrifter, vil du tilfredstille de aller fleste kravene knyttet til Universell utforming. Enda bedre, du får også en mye høyere "score" i søkemotorer.

Er du usikker på hva du kan eller ikke kan på rodekors.no eller har andre spørsmål verdørende nettsidene så tar du kontakt på E-post til web-adminstrator: webdialog@redcross.no

Bildeblokker sikrer at bildet tilpasses riktig i forhold til skjerm, søkemotor og mennesker med nedsatt syn. Som humanitær organisasjon skal vi etterstrebe at alle mennesker kan ta del i vårt arbeid.
Alle vi som er ansatte eller er frivillige med verv i Røde Kors har ansvar for å kjenne til og etterleve de vedtatte retningslinjene i organisasjonen. Sett deg derfor godt inn i lenkene under
Det stilles krav til Universell Utforming for alle offentlige nettsider herunder også rodekors.no.
Hvorfor kan jeg ikke bruke fete bokstaver som mellomtitler. De er mye finere, jeg skjønner heller ikke hvorfor jeg må bruke mellomtitler i tekstverktøyet?