Word - PDF - PowerPoint er alle digitale dokumenter som må behandles i henhold til Universell utforming

Det stilles krav til Universell Utforming for alle offentlige nettsider herunder også rodekors.no.

Universell utforming, dokumentbehandling

Alle dokumenter som lastes opp på nettsidene skal være i henhold til Universell Utforming. Dere må alltid sjekke at dokumenter møter kravene i forskriften.

Tilsynet for universell utforming

Her finner du informasjon om dokumenter på nettsider

Hvor finner jeg verktøyene og hvordan bruker jeg dem?

En veldig enkel måte å sjekke dokumenter være seg PDF, Excel, Word, PowerPoint er at Microsoft har egne verktøy for dette i Office programmene.

Du finner dette i menyen til det respektive programmet [se gjennom-kontroller tilgjengelighet].

Tilgjengelighestkontroll
Skjermbilde som viser hvor i menyen i Word du finner kontrollverktøy for å sikre Universell utforming.
Skjermbilde verktøy Adobe Acrobat tilghengelighetskontroll
Viser vektøy i Adobe Acrobat for tilgjengelighetskontroll av PDF dokumenter.