Vi er pålagt å følge GDPR og personvern

Alle vi som er ansatte eller er frivillige med verv i Røde Kors har ansvar for å kjenne til og etterleve de vedtatte retningslinjene i organisasjonen. Sett deg derfor godt inn i lenkene under

Hva gjelder i Røde Kors?

Du vet sikkert at GDPR står for General Data Protection Regulation, men har du hørt om PiRK? Denne fiffige, interne forkortelsen betyr Personvern i Røde Kors

Har du tenkt på at det ikke er fritt fram for å lagre på minnepinner og slette dokumenter etter eget godtbefinnende?

Det finnes klare retningslinjer for håndtering av arkiv- og arbeidsdokumenter. Lurer du på noe om lagring og arkivering, tar du kontakt med arkivet@redcross.no.  

Brukernavn og passord

Det er forbudt å gi fra seg personlig brukernavn og passord til andre. Dette er et av de største sikkerhetsutfordringer enhver bedrift har. Bruk et passord verktøy om du har mange passord du må huske.

Alle ansatte har underskrevet IKT-reglementet. Det kan være en stund siden du gjorde det, så en kjapp titt kan være på sin plass for å friske opp hukommelsen.