Da det i begynnelsen av 2015 ble klart at den nye lotteriforskriftene ville begrense humanitære organisasjoner til kun én lotteritillatelse, begynte vi å vurdere hvordan patentet kan utnyttes kommersielt, fortsatt som et slags lotteri, men da under markedsføringsloven.  

Teknologien kan blant annet blir brukt i salgskampanjer. Det unike med Fair Chance er at du vil få svar i kassen i det du kjøper produktet om du har vunnet. Dette er en ny type teknologi. Du trenger hverken å sende inn koder på sms, eller gå inn på en nettside i etterkant, slik mange markedsfører sine kampanjer i dag.

Etter å ha jobbet frem et slikt konsept gjennomførte vi i samarbeid med noen butikker og leverandører for å teste dette ut på utvalgte produkter i 2015 og 2016. Dette ble av alle parter vurdert som vellykket. Nå vurderer vi nærmere hvordan vi skal bruke dette patentet videre.

Kjøp av lotteripatentet Fairchance

I 2013 var det knyttet stor usikkerhet til våre fremtidige inntekter fra Tippenøkkelen og Pantelotteriet. Kjøpet av lotteripatentet Fairchance var en del av strategien for å få flere inntektskilder og sikre uavhengig drift av arbeidet vårt.

Fakta om lotterikonseptet

Fairchance er et lotterikonsept, som går ut på at kjøp av utvalgte kampanjeprodukter i butikken gjør at kunden er med i konkurransen om premier når hun/han betaler i kassa. Trekningen er bundet til produktets strekkode i kassasystemet. Det er et ikke-vanedannende lotterikonsept, ikke ulikt pantelotteriet. Piloter med Coca Cola hos Rema og Kiwi har vist gode resultater.

Sterke politiske signaler

Da regjeringen ledet av Erna Solberg ble valgt var det sterke politiske signaler som tydet på at regjeringen ville åpne opp for nye lotterier og spillkonsepter utenfor Norsk Tipping. Fairchance var også godkjent av Lotteritilsynet.
I Regjeringserklæringen fra 2013 (Sundvoldenerklæringen) heter det:

"Regjeringen vil støtte opprettelsen av flere ikke-vanedannende lotterikonsepter som kan styrke frivilligheten, forutsatt at de ikke utfordrer EU-unntaket vi har fått for vårt spillmonopol. De store humanitære organisasjonene skal prioriteres."

Endret politikken

Etter kjøpet ble politikken på dette området endret på grunn av et brev fra ESA til regjeringen. Dermed ble lotteriforskriften også endret.
Da begynte Røde Kors å vurdere hvordan patentet kan utnyttes kommersielt. Vi har tro på at teknologien har store muligheter. Etter å ha jobbet fram et konsept gjennomførte vi i samarbeid med REMA 1000 og Coca-Cola en pilot i REMA 1000 høsten 2015.  Denne ble av alle parter vurdert som meget vellykket. Se også artikkel fra bladet Dagligvarehandelen, som viser at piloten ble oppfattet som en suksess.  Våren 2016 ble det også gjennomført en kampanje i Kiwi sammen Coca-Cola, også vurdert som en suksess.  

Totalt 35 millioner investert

Røde Kors brukte 25 millioner på oppkjøpet av Fairchance. Senere, etter at politikken ble endret, har vi brukt 10 millioner på utvikling av et nytt lotterikonseptet, tilpasset dagens politiske krav.
Det var verken giverne sine midler eller midler fra vårt fond som ble brukt til dette. Midlene kom fra en kompensasjon på 50 millioner fra Norsk Tipping i forbindelse med at de overtok lotteriet Nabolaget i 2013. Vi hadde ikke gått inn med midler i lotteriet Nabolaget. Det koster penger å utvikle et selskap som dette.