Ungdommer smiler og ler rundt et bord på Cafe Condio Vis bildetekst
Foto: Røde Kors Ungdom

Møteplasser for unge

Røde Kors Ungdoms møteplasser er mangfoldige sosialiseringsarenaer hvor ungdommer møtes for å dele hyggelige opplevelser i et inkluderende miljø.

Noen ungdommer opplever forskjellsbehandling eller krenkende adferd fra andre, på grunn av blant annet kjønn, alder, etnisk opprinnelse, funksjonshemming eller seksuell legning. Diskriminering begrenser ungdommers mulighet til å være seg selv og utvikling til å bli en ressurs for seg selv og andre.

Hva gjør Røde Kors Ungdom?

Vi mener at ungdom skal ha like muligheter og plikter uavhengig av hvem de er eller hvordan de ser ut. Derfor skaper frivillige i Røde Kors Ungdom inkluderende møteplasser for andre unge, der du bor. Vi sørger også for å være en mangfoldig organisasjon som gjenspeiler samfunnet.

«Den beste medisin for et menneske, er et annet menneske»

Martin Fossmo
Rådgiver, ung helse
E-post
martin.fossmo@redcross.no
Mobil
46 81 46 87

Bli frivillig i Røde Kors Ungdom