Vår aktivitet

Røde Kors Ungdom driver lokal aktivitet for ungdom flere steder i Norge.

Røde Kors Ungdom arbeider i aktivitet direkte med andre unge, driver holdningsskapende arbeid og politisk påvirkning. Vi er for, av og med ungdom og arbeider med humanitære utfordringer gjennom engasjement, demokrati og kunnskap.

Dette jobber vi med

Vi forebygger ensomhet og utenforskap blant unge gjennom å arrangere treffpunkt for unge i lokalmiljø i Norge.
Landsrådet til Røde Kors Ungdom er talspersoner for den unge frivilligheten på saker som angår og engasjerer ungdom.
Røde Kors Ungdom jobber med kampanjer for saker som er viktig for ungdom. Vi har tidligere gjennomført følgende kampanjer:
Røde Kors er verdens største humanitære organisasjon, med nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger over hele verden.