Ungdom synger og ler på Landsleir 2016 Vis bildetekst
Foto: Sverre Ø. Eikill/Røde Kors

Om Røde Kors Ungdom

Her kan du lese mer om hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss.

Hva jobber vi med? 

Lokal kjerneaktivitet: Vi arrangerer gratis treffpunkt for unge i lokalsamfunnet. Disse treffpunktene er av, for og med ungdom. Treffpunktene er uten press og stress, og bidrar til å styrke fellesskap og inkludering av ungdom i sitt nærmiljø.

Nasjonalt politisk påvirkningsarbeid: Vi påvirker våre politikere til å støtte initiativ og tiltak som styrker fellesskap og inkludering av ungdom i Norge i dag.

Formålsparagraf: Gjennom humanitær aktivitet og frivillig arbeid skal Røde Kors Ungdom avdekke, hindre og lindre menneskelig lidelse blant ungdom i deres lokalsamfunn i Norge.

Oppbygging

Ungdomsorganiseringen til Røde Kors er satt sammen av frivillige lokalt, på distriktsnivå og landsnivå, samt ansatte (sekretariatet) som bistår den frivillige aktiviteten. 

Røde Kors Ungdom er ikke uavhengig fra moderorganisasjonen Røde Kors, men har likevel mye spillerom som ungdomsorganisering. Ungdomsdemokratiet står sterkt både på lokalt-, distrikts- og nasjonalt nivå, gjennom ungdomskonferansen Sentral ungdomskonferanse (SUK), som er Røde Kors Ungdom sitt årsmøte.

Røde Kors Ungdom ble opprettet i 2002, som en arvtager til Ungdommens Røde Kors. Endringen ble gjort for å engasjere flere unge som frivillige selv, gjennom en ungdomsstyrt organisasjon hvor alle frivillige og tillitsvalgte selv var mellom 13 og 30. Den nyfødte ungdomsorganisasjonen arbeidet fra starten for unge asylsøkere, større fokus på humanitære saker i samfunnet, mot fordommer og rasisme, og for en bedre seksuell helse blant ungdom.

Røde Kors Ungdom har siden den gang utviklet med flere aktiviteter for ungdom over hele landet. I Røde Kors Ungdom arbeider unge frivillig med humanitært engasjement gjennom tre metoder: aktiviteter for og med ungdom, holdningsskapende arbeid blant ungdom, og politisk påvirkningsarbeid for humanitære saker.

Røde Kors Ungdom består av lokale frivillige, tillitsvalgte i lokalråd, distriktsråd og landsråd.
Røde Kors Ungdom samarbeider med flere andre organisasjoner og er medlem av ulike nettverk.