Politisk Plattform Røde Kors Ungdom

Politisktisk plattform er Røde Kors Ungdom sine politiske meninger, krav og mål.

Røde Kors Ungdom er underlagt den internasjonale Røde Kors-bevegelsens syv prinsipper: humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet.

Røde Kors og Røde Kors Ungdom streber etter å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse,

samt sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors Ungdom arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap og samarbeid mellom alle mennesker.

Røde Kors Ungdom er en nøytral, humanitær organisasjon. Uavhengig av nasjonalitet, etnisitet, religion, kjønn, seksuell orientering eller partipolitisk overbevisning er vi tilstede for å skape trygge lokalsamfunn for alle. Vi tar derfor ikke parti eller lar oss engasjere i uoverensstemmelser av partipolitisk, etnisk, religiøs eller ideologisk karakter.

Grunnlaget for våre krav er forankret i erfaring og samarbeid ute i lokal, humanitær aktivitet. Røde Kors Ungdom baserer alle sine krav og mål på humanitære behov, og skal ved å være en stemme for sårbare grupper arbeide samlet for å oppnå endring i samfunnet rundt oss i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

1. Ung helse