Styrende dokumenter

Våre styrende dokumenter vedtas av frivilligheten hvert tredje år på årsmøtet til Røde Kors Ungdom.

Strategien setter retning for Røde Kors Ungdoms prioriterte områder, les den her:

Røde Kors Ungdom Strategi 2021 - 2023

Politisktisk plattform er Røde Kors Ungdom sine politiske meninger, krav og mål og brukes i vårt påvirkningsarbeid, les den her:  

Røde Kors Ungdom Politisk Plattform 2021 - 2023