SKJEMA GIVER VIPPS FAST ID=125

Format og funksjonstest Vipps fastgiverskjema

 

Transportsider gir et noen bredere format fremfor artikkelsider som er smalere i utgangspunktet.