Logo

Det røde korset er blant verdens mest kjente og respekterte symboler. Menneskeliv avhenger av at det er slik. Derfor har vi strenge regler for bruk av Røde Kors-logoen.

Retningslinjene skal bidra til at Røde Kors gjenkjennes og står frem med en klar og entydig identitet – overalt og i alle sammenhenger.

Det røde korset og betegnelsen «Røde Kors» er Norges Røde Kors’ hovedlogo. Hovedlogoen brukes i alle visuelle sammenhenger der Norges Røde Kors står som ansvarlig avsender.

Logo med tekstinstruks bruk av
AVSTAND TIL LOGO: Tekst og/eller andre grafiske elementer må ikke plasseres for tett intill emblemet, og aldri innenfor beskyttelsesområdet (markert med X) som omgir emblemet.
Fargekoder tabell
* For gjengivelse av rødt som ren farge på store flater som vegger, plagg, kjøretøy m.m, skal spesialfarger tilpasses materialet/underlaget som benyttes. Kontakt logobruk@redcross.no for å finne korrekt farge. I ensfarget trykk gjengis korset i 60 % og teksten i 100 % sort.
Røde Kors kvadratisk SoMe Emblem
For sosiale medier brukes kun dette kvadratisk utformede emblemet.

På farget eller mønstret bakgrunn

Det hvite feltet er en del av logoen og skal alltid være med.

Røde kors-logoen i tilknytning til andre logoer

Røde Kors-logoen skal alltid stå alene, og ikke i direkte sammen med andre logoer. Det kan ikke utvikles egne kombinerte logoer. Kun offisielle samarbeidspartnere kan benytte seg av logoen i sitt materiale etter nærmere avtale.

Distrikter og lokalforeninger, aktiviteter

Distrikter og lokalforeninger kan ha egne logoer, med distriktsnavn og/eller aktivitet i logoen. Selvstendige programmer som Kors på Halsen, Røde Kors Ungdom, Hjelpekorpset, Røff, Tøy og Tekstil etc har egne profilprogram. Ved behov kan logoer til disse sendes.

Original

Originalfiler for logo skal alltid brukes for gjengivelse av Røde Kors’ logo. Det gjør vi for å sikre en korrekt gjengivelse.

Laste ned logoer

Send en e-post til profil@redcross.no om du trenger en logo. Ansatte og frivillige finner logoer og mer informasjon på Korsveien: https://korsveien.no/logo

Om det røde korset

Det røde korset, også kalt emblemet, er blant verdens mest kjente og respekterte symboler. Menneskeliv avhenger av at det er slik.

I krigstid er det røde korset i stor størrelse et synlig tegn på den beskyttelsen Genevekonvensjonene gir til medisinsk personell, enheter og transporter. Kun med det røde korset som beskyttelse kan Røde Kors krysse frontlinjer for å hjelpe ofre på alle sider av en konflikt.

Bruk av emblemet i liten størrelse, i krig eller fredstid, viser at en person/gjenstand er tilknyttet Røde Kors eller Røde Halvmåne. I fredstid bruker vi det røde korset med tekst (logoen) for identifisering av personell, utstyr og aktiviteter, samt i markedsføring – såkalt indikativ bruk.

Det røde korset skal aldri brukes alene i fredstid, kun som en del av logoen med tekst.