Det røde korset er blant verdens mest kjente og respekterte symboler. Menneskeliv avhenger av at det er slik. Derfor har vi strenge regler for bruk av Røde Kors-logoen. Retningslinjene skal bidra til at Røde Kors gjenkjennes og står frem med en klar og entydig identitet – overalt og i alle sammenhenger.

Det røde korset og betegnelsen «Røde Kors» er Norges Røde Kors’ hovedlogo. Hovedlogoen brukes i alle visuelle sammenhenger der Norges Røde Kors står som ansvarlig avsender.

På farget eller mønstret bakgrunn

Det hvite feltet er en del av logoen og skal alltid være med.

Røde kors-logoen i tilknytning til andre logoer

Røde Kors-logoen skal alltid stå alene, og ikke i direkte sammen med andre logoer. Det kan ikke utvikles egne kombinerte logoer. Kun offisielle samarbeidspartnere kan benytte seg av logoen i sitt materiale etter nærmere avtale.

Distrikter og lokalforeninger, aktiviteter

Distrikter og lokalforeninger kan ha egne logoer, med distriktsnavn og/eller aktivitet i logoen. Selvstendige programmer som Kors på Halsen, Røde Kors Ungdom, Hjelpekorpset, Røff, Tøy og Tekstil etc har egne profilprogram. Ved behov kan logoer til disse sendes.

Original

Originalfiler for logo skal alltid brukes for gjengivelse av Røde Kors’ logo. Det gjør vi for å sikre en korrekt gjengivelse.

Laste ned logoer

Nedlastbare logoer og mer informasjon finnes på Korsveien: https://korsveien.no/logo

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler