En liten gutt sitter på huk. På siden står teksten: Profilmanual for ekstern kommunikasjon i Røde Kors

Visuell profil

Logo

Det røde korset er blant verdens mest kjente og respekterte symboler. Menneskeliv avhenger av at det er slik. Derfor har vi strenge regler for bruk av Røde Kors-logoen. Retningslinjene skal bidra til at Røde Kors gjenkjennes og står frem med en klar og entydig identitet – overalt og i alle sammenhenger.

Det røde korset og betegnelsen «Røde Kors» er Norges Røde Kors’ hovedlogo. Hovedlogoen brukes i alle visuelle sammenhenger der Norges Røde Kors står som ansvarlig avsender.

Laste ned logoer

Nedlastbare logoer og mer informasjon finnes på Korsveien: https://korsveien.no/logo

Les mer om bruk av logo her!

305375-visuellidentitet-bilder-nett

Farger

Se veiledning for bruk av profil for nærmere beskrivelse.

Logofarger og primærfarger

Primærfargene kan brukes i utvikling av alt materiell.

305375-visuellidentitet-bilder-nett2

Sekundærfarger

Sekundærfarger skal kun benyttes ved spesielle behov eller produkter. Se veiledning.

305375-visuellidentitet-bilder-nett3

Tips til bruk av farger 

Typografi

Myriad Pro er hovedfonten til Røde Kors. Denne brukes i logoen vår og i kommunikasjons- og markedsmateriell. Myriad Pro er en font som må kjøpes, eller som kan lastes ned i Adobe Creative Cloud.

305375-visuellidentitet-bilder-nett4

Arial er alternativ font og brukes når Myriad Pro ikke er tilgjengelig. Arial er gratis og standard i alle Office- og Adobe-programmer.

305375-visuellidentitet-bilder-nett5

Tungsten Rounded og Duplicate Ionic er tilleggsfonter som hovedsakelig brukes av byråer.

305375-visuellidentitet-bilder-nett6
305375-visuellidentitet-bilder-nett7

Ikoner

Ikoner er visuelle forenklinger av objekter, mennesker eller andre kjente ting. De kan også beskrive en idé eller et konsept.

Røde Kors bruker ikoner fra FNs Humanitarian Icons.

De kan brukes som dekor, i faktabokser, på knapper, eller for å understreke et tema.

305375-visuellidentitet-bilder-nett8

Grafisk tilleggselement

Visuelle identiteter har stor nytte av et grafisk tilleggselement, eller et 5. designelement, som det også kalles. Ofte tar det grafiske tilleggselementet utgangspunkt i noe som allerede finnes i for eksempel logoen. Røde Kors sitt grafiske tilleggselement er et kvadrat og en vinkel/pil, begge med utgangspunkt i korset.

Kvadraten gir en fin gjenkjenning til korset og er et svært fleksibelt element. Kan blant annet brukes som et overdrevent stort punktum etter tekster.

Pilen kan vendes i 45 grader. Den gir assosiasjoner til retning (utvikling, destinasjon), mengde (mangfold), og kanskje spor i bildekk og sko (i felt).

Elementene kan brukes en og en, og sammen i ulike i komposisjoner.

Elementene kan gjerne brukes både statisk og i bevegelse. Det gir en fleksiblitet samtidig som det bidrar til å bygge den visuelle identiteten, og over tid, gjenkjenning.

305375-visuellidentitet-bilder-nett9

Eksempler på bruk

Her følger eksempler på prinsipper for bruk av profilen ved ulike behov og flater. Eksemplene viser flere anbefalte måter å bruke grunnelementene på (logo, farger, fonter, grafiske elementer), og kan brukes til inspirasjon eller kopieres slik de er.

Det er brukt noen få bilder i eksemplene, for lettere å se hvordan prinsippene fungerer.

Sosiale medier

Ferdige bilder eller video lages på forhånd i egne verktøy. Dette sørger for en tydelig og konsistent visuell profil.

Farger

 • Kun hovedfarger og rødskala.
 • Variasjoner kan velges etter «stemning» i budskapet.
 • «Punktumet» bør være rødt eller hvitt, for å beholde assosiasjon til korset.

Typografi

 • Stor tekst fungerer fint både som stillbilde og med karuselleffekt hvor kun teksten veksler.
 • Maks 20 % tekstmengde.

Foto

 • Gjerne tett på personer. Det skaper nærhet, følelser og oppmerksomhet.

Bevegelse

 • Tekst og «punktum», når mulig.
 • Evt liten zoom i bilder.
305375-visuellidentitet-bilder-nett10
305375-visuellidentitet-bilder-nett11
305375-visuellidentitet-bilder-nett12

Brosjyrer, rapporter

Forside 

Foto + utfallende felt

 • Forsider skal gi forventninger til innholdet. Både motiv og ordlyd skaper denne forventningen. Fargebruk og grafiske elementer kan forsterke stemningen, og ikke minst tydelig vise hvem som er avsender.
 • Røde Kors-logoen skal alltid være med på forsider. Den skal stå til høyre i formatet, opp eller nede. Den skal alltid ha minimumskrav til luft rundt, og gjerne mer.
 • Store, gode fotografier fanger oppmerksomheten. Mennesker som ser inn i kameralinsen skaper nærhet, mens oversiktsbilder eller landskap kan f.eks. fortelle noe om en situasjon.
 • Farger fra paletten velges etter tematikk og farger/stemning i foto. Husk å alltid ha med noe rødt. Gjerne mye.
305375-visuellidentitet-bilder-nett13
305375-visuellidentitet-bilder-nett14
305375-visuellidentitet-bilder-nett15

Innside

 • Primærfarger med detaljer i rødt
 • Heading, ingress og bildetekster er det første, og for mange det eneste, som leses. Faktabokser kan ha kontrastfarger, eller være litt mer dempet.
 • Store headinger, gode bilder, hvite flater og fine kontraster er nyttige stikkord for å lage sider som inviterer til lesing. Det kan godt være mye tekst, men hvit luft eller store bilder gir fine avbrekk i tekstmengden.
 • Innrykk/brudd og trange marger gir et tøft uttrykk.
 • Ikoner, bakgrunner og initialer er også gode elementer å bruke for å skape variasjon, interesse og leselyst.
305375-visuellidentitet-bilder-nett16
305375-visuellidentitet-bilder-nett17

Annonser på nett

 • Bakgrunnsfarge eller foto helt ut i formatet.
 • Logo alltid oppe, til venstre eller høyre.
 • Store headinger, korte tekster.
 • Tekst kan gjerne være på avgrenset hvit eller rød bakgrunn.
 • Tekst kan stå rett på foto når bildet har «rolige» områder.
 • Husk CTA og/eller les mer.
305375-visuellidentitet-bilder-nett18

Annonser print

 • Variasjoner med farger og uttrykk kan avstemmes til budskap og evt type trykk (avis vs magasin).
 • Logo nede til høyre.
 • Store headinger, forholdsvis korte tekster. Tekst kan gjerne være på avgrenset hvit eller rød bakgrunn. Tekst kan stå rett på foto når bildet har «rolige» områder.
 • Husk CTA.
305375-visuellidentitet-bilder-nett19

Plakat A3

 • Stor heading, kort tekst. Gjerne mye luft – det gjør budskapet tydeligere. Ikoner og grafisk element kan brukes for å skape oppmerksomhet.
 • Logo alltid til høyre, oppe eller nede.
 • Husk CTA.

Uten foto

Hvit, alternativt rød, flate.

Med foto

Utfallende bilde. Tekst på avgrenset bakgrunn.

305375-visuellidentitet-bilder-nett20

Spørsmål om visuell profil? Kontakt XXXXXXXX

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler