En liten gutt sitter på huk. På siden står teksten: Profilmanual for ekstern kommunikasjon i Røde Kors

Visuell profil

Røde Kors´ visuelle profil skal benyttes i alt kommunikasjonsmateriell, både trykksaker og digitalt. Målet er at Røde Kors skal stå frem som én organisasjon og ha et enhetlig uttrykk i hele Norge.

Dette får vi til ved å bruke anbefalt logo, felles mal på materiell og felles skrifttyper, farger og elementer.

Under finner du en oversikt over hvordan de forskjellige elementene i Røde Kors' visuelle profil skal brukes.

Har du spørsmål om bruk av Røde Kors sin visuelle profil?

 

Kontakt oss på profil@redcross.no!

Det røde korset er blant verdens mest kjente og respekterte symboler. Menneskeliv avhenger av at det er slik. Derfor har vi strenge regler for bruk av Røde Kors-logoen.
Røde Kors hovedfont og alternative fonter til hvert sitt formål.
Fargepalett hovedfarger, sekundærfarger og tilleggsfarger
Røde Kors sine grafiske tilleggselementer er et kvadrat og en vinkel/pil, begge med utgangspunkt i korset.
Grafiske humanitære ikoner
Her følger eksempler på prinsipper for bruk av profilen ved ulike behov og flater.
Ved å fjerne barrierer for tilgjengelighet vil nettsiden bli bedre for alle. Mennesker med nedsatt funksjonsevne er avhengig av informasjon og tjenester som er tilgjengelige.