Bilder, grafikk og video

Ved å fjerne barrierer for tilgjengelighet vil nettsiden bli bedre for alle. Mennesker med nedsatt funksjonsevne er avhengig av informasjon og tjenester som er tilgjengelige.

Krav

Det stilles krav til universell utforming og tilgjengelighet ved bruk av bilder, video og grafikk på rodekors.no.

Det er redaktørenes ansvar å påse at universell utforming og tilgjengelighet ivaretas ved bruk av bilder, video, grafikk og dokumenter. Eksterne leverandører skal levere innhold som ivaretar tilgjengelighet og universell utforming i henhold til Uutilsynets anbefalinger.

Bilder

Frivillige i Libanon Røde Kors fordeler mat og medisiner i esker
Redningsarbeidet pågår for fullt. Etter eksplosjonen i Beirut har Libanon Røde Kors sendt alle tilgjengelige frivillig til Beirut for å hjelpe til. Flere hundre frivillige og ansatte har bistått med medisinsk nødhjelp og førstehjelpsstasjoner. Foto: Libanon Røde Kors

Bilder skal ha meningsbærende filnavn og i tillegg ha det som kalles en alternativ tekst (som legges til i eget felt i bilde-blokker). En bildebeskrivelse øker leser og lytters forståelse av innhold, tid og sted.

 • Bilde-formatet skal kun være i JPG og maksimalt 350 KB.
 • Eksempel på filnavn: "221015-førstehjelpssamling-Even-Hansen-stjørdal.jpg"
 • Eksempel på alternativ tekst: «Even Hansen utfører førstehjelp på dukke, klasserom».
 • Eksempel på blokknavn: "Bilde: Even hansen førsthjelp dukke".

Bildestørrelser:

 • Standard artikkelbilde: 590 x 360 piksler, JPG.
 • Bredt artikkelbilde: 900 x360 piksler, JPG.
 • Toppbilde artikkel: 1600 x 640 piksler, JPG.

Mer informasjon fra Uutilsynet om bilder og grafikk finner du her.

Bilder er en viktig del av søkemotor (Google, Bing, Duck Duck Go), fordi mange utfører bildesøk basert på spesifikke søkeord. Det er derfor viktig å legge inn relevante søkeord i bildetekst og alternativ tekst (ofte kalt alt-tekst). Alt-tekst er en beskrivelse av hva bildet illustrerer og/eller lenker til og hvordan det henger sammen med nettsiden. Det brukes av søkemotorer for å indeksere siden.

wearetrickle.com

Video og lydfiler

Video og lydfiler skal ha meningsbærende filnavn og i tillegg ha det som kalles iFrame tittel (som legges til i eget felt i video-blokken). Siden video vises (streames) gjennom en YouTube eller Vimeo blokk som sender direkte fra YouTube eller Vimeo, må vi tilføye en alternativ tekst for video (iFrame tittel).

 • Eksempel på filnavn: "Førstehjelpssamling i Stjørdal 2022.MPG4".
 • Eksempel på iFrame tittel: "Video fra førstehjelpssamling i Stjørdal februar 2022".
 • Eksemple på blokknavn: "YouTube: førstehjelpssamling Stjørdal 2022". 

Mer informasjon fra Uutilsynet om video og lydfiler finner du her.

Teksting av Video

I forbindelse med nye tilgjengelighetskrav skal video være tekstet. Dette gjøres enten direkte i YouTube/Vimeo eller ved å laste opp en tekstfil med transkribering fra video. Her finner du noen hjelpesider for transkribering:

Grafikk og logoer

Kakediagram som viser hvor mye som brukes og til hva
90 % går til formålet, 6 % går til å skaffe nye midler og 4 % går til administrasjon.

Grafiske elementer med eller uten transparent bakgrunn slik som små ikoner og logoer skal også ha meningsbærende navn og i tillegg ha det som kalles en alternativ tekst. Små transparente grafiske elementer kan være i PNG formatet og fortrinnsvis i SVG-formatet (svg).

 • Eksempel på filnavn: "Logo-Vegvesenet.png".
 • Eksempel på alternativ tekst: "Viser logo til vegvesenet i rødt og gult på hvit bakgrunn".

Dokumenter og PDF-filer

Lenke til rapport: Internasjonal resultatrapport Røde Kors 2021

Dokumenter: Rapporter, magasiner og medlemsaviser som gjerne er i et PDF-format, skal være tilgjengelige i henhold til Universell utforming.

Når du bestiller materiell fra innholdsleverandører som leverer i PDF-formatet, skal du be om dokumentet er gjort tilgjengelige i henhold til Universell utforming.

 • Når du selv lagrer Word-dokumenter til en PDF-fil skal du påse at PDF-filen er gjort tilgjengelig.
 • Dokumenter skal ha en tittel (Ikke det samme som overskrift) Bruk tittelfunksjonen i Word.
 • Dokumenter som inneholder tabeller skal ha overskrifter.
 • Bilder i dokumenter skal ha meningsbærende filnavn og alternativ tekst.
 • Bruk funksjonalitetsverktøy i Microsoft Word og kontroller tilgjengelighet.

Mer informasjon fra Uutilsynet om dokumenter finner du her.

Kontakt webdialog@redcross.no om du trenger hjelp.