Grafiske tilleggselement

Røde Kors sine grafiske tilleggselementer er et kvadrat og en vinkel/pil, begge med utgangspunkt i korset.

305375-visuellidentitet-bilder-nett9

Kvadraten gir en fin gjenkjenning til korset og er et svært fleksibelt element. Kan blant annet brukes som et overdrevent stort punktum etter tekster.

Pilen kan vendes i 45 grader. Den gir assosiasjoner til retning (utvikling, destinasjon), mengde (mangfold), og kanskje spor i bildekk og sko (i felt).

Elementene kan brukes en og en, og sammen i ulike i komposisjoner.

Elementene kan gjerne brukes både statisk og i bevegelse. Det gir en fleksiblitet samtidig som det bidrar til å bygge den visuelle identiteten, og over tid, gjenkjenning.

Ansatte i Røde Kors kan laste ned de grafiske tilleggselementene på Korsveien.