Brukervilkår Bedriftsfadder

Her finner du en oversikt over brukervilkårene for bedriftsfadderskap, inkludert dine rettigheter. Ved å godta vilkårene godtar du og din bedrift til følgende:

Publisert: 20. oktober 2022.
Oppdatert 28. november 2022
SOHJAN/PEEROH. Brukervilkår Bedriftsfadder Røde Kors

GENERELT

Brudd på vilkårene vil resultere i oppsigelse av fadderskapet med umiddelbar virkning og uten rett til kompensasjon.

Røde Kors forbeholder retten til å oppdatere eller endre vilkårene ved å sende e-post til e-postadressen knyttet til bedriftskontoen. Fortsatt bruk av tjenesten, etter publisering av endringene, utgjør aksept av endringene.

ETISKE RETNINGSLINJER

Røde Kors skal ha rett til å tre ut av avtaler hvis bedriftsfadder er involvert i forhold som anses for å være kontroversielle, eller som på noen måte undergraver Røde Kors’ Emblemets prestisje, omdømme og organisasjonens prinsipper, herunder prinsippene om uavhengighet og upartiskhet.

Røde Kors kan ikke ta imot bidrag fra en bedrift som hovedsakelig har en virksomhet som er helseskadelig, miljøskadelig og/eller forårsaker menneskelige lidelser, som direkte eller indirekte bidrar til konflikter og/eller katastrofer og dermed motarbeider målet for Røde Kors’ virksomhet.

Røde Kors kan ikke ta imot bidrag fra selskaper som har virksomhet innen følgende industrier: våpen & våpensystemer, militært materiell, alkohol, tobakk & tobakksprodukter, kull & kullbasert energi.

OPPSIGELSE

Det er ingen bindingstid, men 1 måneds oppsigelsestid.

Bedriftsfadderskapet kan avsluttes med forvarsel før 30. hver måned, ved å kontakte oss på bedrift@redcross.no. Dersom dette ikke gjøres, vil Røde Kors trekke bidraget for neste måned da vi forhåndstrekker beløpet.

BIDRAGET

Bidragene refunderes ikke.

Bidragene er gjentakende månedlig basert på avtalen. Nedre grense for bidraget er NOK 2 000/måned.

Bedriftens bidrag går til Røde Kors samlede humanitære virksomhet og er ikke øremerket.

Bedriften får skattefradrag for donasjoner gitt gjennom året på minimum NOK 500 og opp til NOK 25 000 på skattemeldingen (2022). Dersom bedriften har rett på skattefradrag, blir dette automatisk innberettet av Røde Kors til Skattedirektoratet. Bedriften kan ikke innrapportere dette selv. Summen på bidraget kan endres ved å ta kontakt med bedrift@redcross.no

PROFILERING

Norges Røde Kors digital bedriftsfadder profilering kan brukes både på bedriftens interne og eksterne kommunikasjonsplattformer i Norge. Det er ikke tillatt å bruke bedriftsfadder profileringen til å markedsføre produkter eller til private formål. All bruk av profileringen utover nevnte formål må være forhåndsgodkjent av Norges Røde Kors ved å kontakte bedrift@redcross.no. 

Personvernregler og behandlingsgrunnlag i Røde Kors.