Gi en fast gave

Vil du støtte arbeidet med en fast sum i måneden?

Vi har prosjekter nasjonalt og internasjonalt som du kan velge mellom. 

Hva vil du gi fast til?

For 10 kroner dagen, bidrar du til at hjelpearbeidet i hardt rammede konflikt- og katastrofeområder når frem. Din månedstøtte går til mat, vann og helsehjelp.
Selv om de fleste barn og unge i Norge har en god oppvekst, er det mange som har en krevende hverdag. Du kan støtte arbeidet som gjøres av Røde Kors rundt i landet for mange av disse barna!