Bilde av Apotek 1-produkt med gavelapper hengende rundt + nærbilde av gavelapper Vis bildetekst
Foto: Apotek 1

Apotek 1

Apotek 1 har vært samarbeidspartner med Røde Kors siden 2019. Apotek 1 ønsker å ta et tydelig samfunnsansvar innen omsorg og helse – tema de jobber med i sine apotek hver eneste dag.

Apotek 1 er Norges ledende apotekkjede, med over 400 apotek fordelt på alle landets fylker, og over 3500 dedikerte medarbeidere. Apotek 1 bidrar til Røde Kors’ BesøkstjenesteHjelpekorps og Vann for livet.

Samarbeidet gir Røde Kors muligheten til å både styrke arbeidet lokalt i Norge og arbeide for rent vann for de som trenger det mest. Apotek 1 ønsker også at dette samarbeidet skal gi sine ansatte mer kunnskap og engasjement for Røde Kors sitt arbeid. 

Ved hjelp av blant annet ulike kampanjer i sine butikker og promotering av frivilligheten i Røde Kors, bidrar Apotek 1 til både støtte og synlighet av Røde Kors sitt arbeid. 

- Apotek 1 er stolt samarbeidspartner med Røde Kors, der vi kan være med å styrke det humanitære arbeidet, øke engasjementet og kunnskapen om den viktige innsatsen Røde Kors gjør for de mest sårbare gruppene.

Karina Søby Eidukaitis, Apotek 1

Vann for en tier

Et av disse prosjektene er «Vann for en tier». I 2019 startet Apotek å selge vannflasker i apotek. For hver eneste flaske som selges gir Apotek1 1 krone til Røde Kors sitt prosjekt Vann for Livet. Innsamlede midler går til Røde Kors sitt arbeid med å sikre vannkilder, installere vannpumper, bygge latriner og drive opplæring i hygiene. Dette gir igjen bedre helse, forhindrer spredning av sykdommer, styrker matvaresikkerheten og gir barn mulighet til å gå på skole. 

Kampanjebilde fra Apotek 1 og Vann for en tier
Vann for en tier. Foto: Apotek 1
Farmasøyt i Apotek 1 Gro Miller, i Al Hol i Syria med Røde Kors, i et telt med medisinsk utstyr
Farmasøyt og regionssjef i Apotek 1 Gro Miller, i Al Hol i Syria med Røde Kors. Foto: Apotek 1