Bilde av Apotek 1-produkt med gavelapper hengende rundt + nærbilde av gavelapper Vis bildetekst
Foto: Apotek 1

Apotek 1

Apotek 1 har vært samarbeidspartner med Røde Kors siden 2019. Apotek 1 ønsker å ta et tydelig samfunnsansvar innen omsorg og helse – tema de jobber med i sine apotek hver eneste dag.

Apotek 1 er Norges ledende apotekkjede, med over 400 apotek fordelt på alle landets fylker, og over 3500 dedikerte medarbeidere. Apotek 1 bidrar til Røde Kors’ BesøkstjenesteHjelpekorps og Vann for livet.

Apotek 1 og Røde Kors

  • Bransje: Apotekkjede 
  • Inngått partnerskap2019 
  • Form for partnerskap: Økonomisk støtte, kampanjer, frivillighet, tøyinnsamling 
  • Støtten går tilRøde Kors i Norge, Vann for livet, Besøkstjenesten, Hjelpekorps 
  • Les mer om samarbeidet hos Apotek 1 

Samarbeidet gir Røde Kors muligheten til å både styrke arbeidet lokalt i Norge og arbeide for rent vann for de som trenger det mest. Apotek 1 ønsker også at dette samarbeidet skal gi sine ansatte mer kunnskap og engasjement for Røde Kors sitt arbeid. 

Ved hjelp av blant annet ulike kampanjer i sine butikker og promotering av frivilligheten i Røde Kors, bidrar Apotek 1 til både støtte og synlighet av Røde Kors sitt arbeid. 

- Apotek 1 er stolt samarbeidspartner med Røde Kors, der vi kan være med å styrke det humanitære arbeidet, øke engasjementet og kunnskapen om den viktige innsatsen Røde Kors gjør for de mest sårbare gruppene.

Karina Søby Eidukaitis, Apotek 1

Vann for en tier

Et av disse prosjektene er «Vann for en tier». I 2019 startet Apotek å selge vannflasker i apotek. For hver eneste flaske som selges gir Apotek1 1 krone til Røde Kors sitt prosjekt Vann for Livet. Innsamlede midler går til Røde Kors sitt arbeid med å sikre vannkilder, installere vannpumper, bygge latriner og drive opplæring i hygiene. Dette gir igjen bedre helse, forhindrer spredning av sykdommer, styrker matvaresikkerheten og gir barn mulighet til å gå på skole. 

Kampanjebilde fra Apotek 1 og Vann for en tier
Vann for en tier. Foto: Apotek 1
1. februar 2019

Inngår samarbeid

Apotek 1 inngår samarbeid med Røde Kors

1. april 2020

Vann for en tier

Apotek 1 begynner å selge vann fra Telemark  sine apotek, der 1 krone for hver eneste flaske som selges gis til Røde Kors sitt arbeid for rent vann og «Vann for livet».

1. desember 2019

En gave med mening

I Apotek 1 sine 400 apotek kan man finne utvalgte produkter med en merkelapp, som gir en støtte til Røde Kors  100 eller 150 kroner. Merkelappen kan også kjøpes enkeltvis som julegave. 

1. juni 2019

Felttur til Syria

Farmasøyt og regionssjef i Apotek 1 Gro Miller, drar til Al Hol i Syria på oppdrag for Røde Kors. På feltsykehuset jobber hun som «Medlog», i en flyktningleir med 75.000 mennesker.

Farmasøyt i Apotek 1 Gro Miller, i Al Hol i Syria med Røde Kors, i et telt med medisinsk utstyr
Farmasøyt og regionssjef i Apotek 1 Gro Miller, i Al Hol i Syria med Røde Kors. Foto: Apotek 1