Tre menensker ser på skjerm

Capgemini

Capgemini inngikk et samarbeid med Røde Kors i 2018. Fokuset er rettet på digital leksehjelp og utvikling av gode IT-løsninger, for å løfte tilbudene til Røde Kors.

Capgemini er et fransk IT-konsulentselskap med over 290 000 ansatte i ca. 50 land, inkludert Norge. Capgemini ønsker å ta et tydelig samfunnsansvar på områder som bidrar til god inkludering og økte ferdigheter for fremtiden, med ambisjonen om å være «Architects of Positive Futures».

Capgemini og Røde Kors

  • Bransje: Konsulent- og teknologitjenester
  • Inngått partnerskap: 2018
  • Form for partnerskap: Økonomisk støtte, kompetanseoverføring
  • Støtten går til: Digital leksehjelp, IT-tjenester

Som en global aktør innen konsulent- og teknologitjenester og digital transformasjon er Capgemini i forkant av innovasjon gjennom å hjelpe kundene å realisere muligheter innen skytjenester, digitalisering og plattformsløsninger. Gjennom økonomisk støtte til Digital leksehjelp, og kompetanse til utvalgte Røde Kors aktiviteter, ønsker de å bidra til å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet.

Capgemini vil i hovedsak støtte Røde Kors-aktiviteten Digital leksehjelp. Digital leksehjelp er en Røde Kors aktivitet som tilbyr en trygg digital arena hvor ungdommer kan få hjelp med leksene, og dermed like muligheter til utdanning, uavhengig av sin sosiale bakgrunn.

I tillegg bruker Capgemini sin ekspertise innen IT, strategi og digital transformasjon til å forbedre og utvikle noen utvalgte IT-løsninger hos Røde Kors, som for eksempel samtaletilbudet Kors på halsen, der unge kan chatte med Røde Kors om alt de har på hjertet.

Capgemini har også jevnlige Røde Kors Tøy og Tekstil innsamlinger, de har deltatt i julestafett hvert år, og kjøper gavekort til foredragsholdere på seminarer fra Røde Kors.

1. september 2018

Inngår samarbeid

Capgemini inngår samarbeid med Røde Kors

1. mars 2019

Nytt digitalt system for Kors på Halsen

Capgemini systematiserer data Røde Kors har for Kors på halsen, for å gjøre det enklere for Røde Kors å formidle fakta og innsikt om aktiviteten, for eksempel til beslutningstakere og myndigheter

1. august 2019

Arendalsuka

Capgemini og Microsoft deltok på vårt arrangement under Arendalsuka 2019 hvor vi løftet frem samarbeid om å nå bærekraftsmålene.

1. september 2019

Nordic Skillshare

Capgemini deltar på Nordic Skillshare for å fortelle om vårt samarbeid.

1. februar 2020

Internasjonalt prosjekt

Capgemini stiller sine ressurser til disposisjon for et prosjekt i regi av internasjonal avdeling i Røde Kors. Prosjektet går ut på å prosjektplanlegging, utvikle dashboards for styring og evaluering av Røde Kors utenlandsprosjekter.

1. oktober 2020

Rekruttering av frivillige

Rekruttering av frivillige til Røde Kors aktiviteter med fokus på Digital Leksehjelp

26. november 2020

Vettakollen Familiesenter

Capgemini og deres partner Salesforce stiller opp med frivillige for å lage en ny grusvei til Vettakollen Familiesenter. Et annerledes, men viktig oppdrag under koronapandemien. På Vettakollen Familiesenter i Nordmarka har Nettverk etter soning (NES) i Oslo rehabilitert en fullt utstyrt hytte, der deltakere i Nettverk etter soning, sammen med sin familie, kan låne stedet uten kostnader i helger og skoleferier. NES i Oslo er et tilbakeføringstilbud for straffedømte, som ønsker livsendring og å unngå tilbakefall.

11. desember 2020

Capgeminis Virtual Christmas Party

Røde Kors blir invitert til Capgeminis Virtual Christmas Party for nordiske ledere. Andres Diaz, avdelingsleder for oppvekstaktiviteter i Oslo Røde Kors, deltar og forteller om Røde Kors' aktivitet Digital Leksehjelp.

23. april 2021

IFRC Data & Digital Week

Capgemini og Røde Kors deltar på IFRC Data & Digital Week, for å presentere hvordan Capgemini har bidratt med sin kunnskap til Kors på halsen.

Capgemini og Røde Kors under IFRC Data & Digital Week
Capgemini og Røde Kors under IFRC Data & Digital Week