Barn ligger i stjerneform Vis bildetekst
Coop Norge

Coop Norge

Coop Norge har vært samarbeidspartner med Røde Kors siden 2018. Samarbeidet fokuserer på barn som vokser opp i familier med sårbar økonomi, noe som formidles gjennom Coop-dugnaden.

Coop er Norges nest største dagligvareaktør. Gjennom nesten 80 samvirkelag eies Coop av kundene selv, med over 1.8 millioner medeiere. Coop er en av landets største bidragsytere til barne- og breddeidrett, og for å gi alle barn lik rett til å delta på fritidsaktiviteter har de startet Coop-dugnaden sammen med Røde Kors.

Hvordan fungerer Coop-dugnaden?

Ved siden av skolen, er idrett og fritidsaktiviteter den viktigste fellesskaps- og inkluderingsarenaen for barn og unge. Coop-dugnaden dekker kostnader tilknyttet fritidsaktiviteter for barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, slik at de kan delta på lik linje som sine venner og klassekamerater. Det innebærer  kostnader knyttet til selve aktiviteten som trenings- eller kursavgift, medlemskontingent, cup og konkurranseavgifter, men også utstyr og klær.

Coop-dugnaden får sine midler fra deler av salget av Coops økologiske serie Änglamark.

- Det er 100 000 barn som lever i familier med varig lav inntekt i Norge. Vi i Coop kan ikke sitte og se på at de ikke har råd til å være med på aktiviteter som idrett.

Konsernsjef i Coop Norge, Geir Inge Stokke

Coop-dugnaden - hvordan søke støtte?

Røde Kors bidrar i dugnaden ved å nå ut til de som trenger støtten aller mest, og vi bruker Ferie for alle sin søknadsprosess som rammeverk. På den måten kan familier som har sårbar økonomi få dekket kostnadene til en aktivitet barnet selv velger, og delta på lik linje som sine jevnaldrende.

Nærmere 6000 barn har hittil, fra oppstart til 2020, fått muligheten til å få kostnadene sine dekket av Coop-dugnaden, og over hele landet har svømmeskoler, fotball- og håndballag, sjakklubber, ridesentre, turn- og ridesentre og klatreverk fått nye deltagere gjennom prosjektet. Takket være Coop-dugnaden har også barn som allerede var involvert i en aktivitet, fått muligheten til å fortsette med det de elsker å gjøre på fritiden.

Logo Coop-dugnaden

Coop-dugnaden står bak Norges største idrettslag, helt uten spillere

I forbindelse med Coop-dugnaden har Coop opprettet det symbolske idrettslaget Heia IF. Heia IF er ikke som andre idrettslag. Det eksisterer nemlig uten en eneste utøver. Coop-dugnaden og Heia IF representerer de over 100 000 barna i Norge som vokser opp i familier med svak økonomi. Disse barna har ofte ikke muligheten til å være med på aktiviteter sammen med jevnaldrende på fritiden, og faller dermed utenfor. Heia IF ble opprettet for å sette fokus på denne viktige problemstillingen som berører altfor mange barn i Norge.

Den aktuelle samfunnsutfordringen er noe alle Coops ansatte, kunder og medeiere engasjerer seg i og tar en del av.