Barn ligger i stjerneform Vis bildetekst
Foto: Coop

Coop Norge

Coop Norge har vært samarbeidspartner med Røde Kors siden 2018. Samarbeidet fokuserer på barn som vokser opp i familier med sårbar økonomi, noe som formidles gjennom Coop-dugnaden.

Coop er Norges nest største dagligvareaktør. Gjennom nesten 80 samvirkelag eies Coop av kundene selv, med over 1.8 millioner medeiere. Coop er en av landets største bidragsytere til barne- og breddeidrett, og for å gi alle barn lik rett til å delta på fritidsaktiviteter har de startet Coop-dugnaden sammen med Røde Kors.

Coop Norge og Røde Kors

Hvordan fungerer Coop-dugnaden?

Ved siden av skolen, er idrett og fritidsaktiviteter den viktigste fellesskaps- og inkluderingsarenaen for barn og unge. Coop-dugnaden dekker kostnader tilknyttet fritidsaktiviteter for barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, slik at de kan delta på lik linje som sine venner og klassekamerater. Det innebærer  kostnader knyttet til selve aktiviteten som trenings- eller kursavgift, medlemskontingent, cup og konkurranseavgifter, men også utstyr og klær.

Coop-dugnaden får sine midler fra deler av salget av Coops økologiske serie Änglamark.

- Det er 100 000 barn som lever i familier med varig lav inntekt i Norge. Vi i Coop kan ikke sitte og se på at de ikke har råd til å være med på aktiviteter som idrett.

Konsernsjef i Coop Norge, Geir Inge Stokke

Coop-dugnaden - hvordan søke støtte?

Røde Kors bidrar i dugnaden ved å nå ut til de som trenger støtten aller mest, og vi bruker Ferie for alle sin søknadsprosess som rammeverk. På den måten kan familier som har sårbar økonomi få dekket kostnadene til en aktivitet barnet selv velger, og delta på lik linje som sine jevnaldrende.

Nærmere 6000 barn har hittil, fra oppstart til 2020, fått muligheten til å få kostnadene sine dekket av Coop-dugnaden, og over hele landet har svømmeskoler, fotball- og håndballag, sjakklubber, ridesentre, turn- og ridesentre og klatreverk fått nye deltagere gjennom prosjektet. Takket være Coop-dugnaden har også barn som allerede var involvert i en aktivitet, fått muligheten til å fortsette med det de elsker å gjøre på fritiden.

Logo Coop-dugnaden

- Dette er et så viktig tiltak for at flere barn og unge skal få muligheten til å delta på fritidsaktiviteter. Et sånt samarbeid mellom organisasjons-Norge og næringslivet er virkelig veien å gå.

Linda Hofstad Helleland, tidligere barne- og likestillingsminister
RK-180628_180628_bislett_coop_stills_052
Konsernsjef i Coop Norge, Geir Inge Stokke, avdelingsdirektør i Norges Røde Kors Anne Biering og tidligere barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Coop-dugnaden står bak Norges største idrettslag, helt uten spillere

I forbindelse med Coop-dugnaden har Coop opprettet det symbolske idrettslaget Heia IF. Heia IF er ikke som andre idrettslag. Det eksisterer nemlig uten en eneste utøver. Coop-dugnaden og Heia IF representerer de over 100 000 barna i Norge som vokser opp i familier med svak økonomi. Disse barna har ofte ikke muligheten til å være med på aktiviteter sammen med jevnaldrende på fritiden, og faller dermed utenfor. Heia IF ble opprettet for å sette fokus på denne viktige problemstillingen som berører altfor mange barn i Norge.

Den aktuelle samfunnsutfordringen er noe alle Coops ansatte, kunder og medeiere engasjerer seg i og tar en del av.

1. desember 2020

Obs-juledugnad under korona

For tredje året på rad arrangeres OBS-juledugnad, denne gang i digital utgave av smittevernhensyn. Hos Obser over hele landet kan kunder og medeiere VIPPSE en gave til familier som har det ekstra vanskelig i julen. Lokale Røde Kors sørger for at gaven blir gitt videre til de familiene i lokalsamfunnet som trenger det mest.

3. april 2020

COVID-19-tiltak

Coop bidrar med gavekort og fritidsutstyr slik at våre aktiviteter i Oslo og resten av landet kan få hyggelige påskegaver, mat og en givende fritid midt oppi den spesielle situasjonen man befant seg i.

1. september 2019

Heia IF opprettes

Dugnaden dekker medlemskontingent og treningsavgift for barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Laget Heia IF opprettes for å representere barn som ikke har mulighet til å drive med organisert idrett.  Filmen vises i diverse betalte kanaler og flere Heia IF stunts blir gjennomført if. Fotballkamper i eliteserien.

1. desember 2018

Obs Juleaksjon lanseres

Obs inviterer alle kunder til å legge gaver under juletreet, som Røde Kors gir videre til familier i nærmiljøet som trenger de mest. Flere tusen gaver samles inn til barn i familier med sårbar økonomi.

8. mai 2018

Inngår samarbeid

Coop Norge blir partner med Røde Kors og Coop-dugnaden starter like etterpå.

"Gi flere familier en hyggelig jul" Obs kampanjeplakat Juledugnad 2020, rød med bamse og info
Obs Juledugnad 2020. Foto: Coop