Digital katastrofeforebygging

Sammen med Røde Kors bidrar DNV med sin innovasjon og kjernekompetanse for å nå FNs mål om utvikling av bærekraftige byer og samfunn.

Røde Kors samarbeider med næringslivet for å løse humanitære utfordringer og for å nå FNs bærekraftsmål 2030.

DNV har siden 2004 vært en meget viktig samarbeidspartner for Røde Kors.

Sårbare ved oversvømmelser

Klimaendringene gjør at naturkatastrofer kommer hyppigere og er større i omfang enn før. Den private og uavhengige forskningsorganisasjonen Manila Observatory sier at kombinasjonen av varmt havvann, fattigdom og befolkningsutflyttingen til kystområdene gjør Filippinene til ett av de ti landene i verden som er mest sårbare ved oversvømmelser av kysten.

Katastrofeforebygging er derfor helt avgjørende for å redde menneskeliv og intrastruktur.

Digital katastrofeforebygging

Pilotprosjektet «Digital katastrofeforebygging» i Manila er et samarbeid mellom Filippinsk Røde Kors, Norges Røde Kors og DNV. DNV bidrar med kompetanse innen digitalisering og geografisk framstilling av relevant risikoinformasjon.

- Dette dataverktøyet vil forhåpentligvis øke lokalsamfunns robusthet og overlevelsesrate gjennom lett tilgjengelig informasjon både før, under og etter katastrofer, sier Bente Pretlove, programdirektør for klimaendringer i DNV.