Signering og håndhils av mellom generalsektær i Røde Kors og DNV på Røde Kors sitt kontor. Vis bildetekst
Signering med DNV og Røde Kors

DNV

DNV har vært partner til Røde Kors siden 2004. Formålet med partnerskapet er å gi et positivt bidrag til FNs bærekraftsmål med spesielt fokus på utvikling av bærekraftige byer og samfunn.

DNV er et internasjonalt selskap med base i Høvik. DNV jobber innen kvalitetssikring og risikohåndtering, med ansatte i ca. 100 land og 80 000 bedriftskunder. Før selskapet ble slått sammen med tyske Germanischer Lloyd het selskapet Det Norske Veritas, med røtter tilbake til 1864.

DNV og Røde Kors

  • Bransje: Klassifikasjonsselskap
  • Inngått partnerskap: 2004
  • Form for partnerskap: Økonomisk støtte, kompetanseoverføring
  • Støtten går til: Internasjonal beredskap, tjenester, frie midler, frivillighet

Partnerskapet innebærer økonomiske bidrag og kompetanseoverføring til utvalgte Røde Kors prosjekter, relatert til DNVs kjernevirksomhet. Sammen med Røde Kors bidrar DNV med sin innovasjon og kjernekompetanse for å nå FNs mål om utvikling av bærekraftige byer og samfunn. Dette går under Røde Kors sitt arbeid med internasjonal beredskap.

To menn har samtale i en sofa med kaffe
DNV i Malawi, 2019

Digital katastrofeforebygging

DNV har vært en viktig bidragsyter i pilotprosjektet «Digital katastrofeforebygging» i Manila, i samarbeid med Filippinsk Røde Kors og Norges Røde Kors.

Klimaendringene gjør at naturkatastrofer kommer hyppigere og er større i omfang enn før. Filippinene er ett av de ti landene i verden som er mest sårbare ved oversvømmelser av kysten. Katastrofeforebygging er derfor helt avgjørende for å redde menneskeliv og infrastruktur. DNV bidrar med kompetanse innen digitalisering og geografisk framstilling av relevant risikoinformasjon.

- Dette dataverktøyet vil forhåpentligvis øke lokalsamfunns robusthet og overlevelsesrate gjennom lett tilgjengelig informasjon både før, under og etter katastrofer.

Bente Pretlove, programdirektør for klimaendringer i DNV

Prosjekter

Røde Kors’ Blodbuss stopper også hos DNV på Høvik, der de har hatt over 250 blodgivere.

DNV ansatt i Malawi på møte med lokalbefolkning ute
DNV, i Malawi høsten 2019 under en regional samling om helse
8. mars 2004

Inngår samarbeid

DNV inngår samarbeid med Røde Kors

1. august 2018

Pilotprosjektet «Digital katastrofeforebygging» settes i gang

Pilotprosjektet i Manila er et samarbeid mellom Filippinsk Røde Kors, Norges Røde Kors og DNV. DNV bidrar med kompetanse i utvikling av dataverktøyet, med et ønske om å øke robustheten før under og etter en katastrofe.

1. oktober 2018

Psykososial førstehjelp for kriseledelsen i DNV

Røde Kors holdt nylig kurs i psykososial førstehjelp for ansatte i DNV for å styrke deres kompetanse innen kriseledelse.

1. mai 2020

Klimaregnskap

DNV bistår i oppstarten av Norges Røde Kors’ arbeid med å utvikle et klimaregnskap.

Ansatt hos DNV poserer med Røde Kors Tøy og Tekstil boks på deres kontor
Tøyinnsamlingsboks for bedrifter i resepsjonen hos DNV på Høvik.
Sammen med Røde Kors bidrar DNV med sin innovasjon og kjernekompetanse for å nå FNs mål om utvikling av bærekraftige byer og samfunn.