Kvinne holder spedbarn Vis bildetekst
DNV

DNV

DNV har vært partner til Røde Kors siden 2004. Formålet med partnerskapet er å skape humanitær verdi og bærekraftige samfunn gjennom kompetanseutveksling på DNVs ekspertiseområder.

DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land og hovedkontor i Norge. DNVs formål er å sikre liv, verdier og miljø. Med tekniske ekspertise og uavhengighet bistår DNV sine kunder med å forbedre sikkerhet, effektivitet og bærekraft. DNV har vært Røde Kors’ hovedpartner siden 2004. I løpet av disse årene har DNV støttet Røde Kors’ humanitære aktiviteter, og gitt Røde Kors tilgang til verdifull kompetanse. DNV har blant annet bidratt med sin kjernekompetanse innen utvikling av bærekraftige byer og lokalsamfunn. I samarbeidsperioden 2023-2025 vil DNV i særskilt grad bidra med sin ekspertise innen digital helse, bærekraft, innovasjon og risikovurdering.

Kompetanseutveksling

I 2023 har DNV utviklet et rammeverk for hvordan Røde Kors Tøy og tekstil kan spore tøy og tekstiler gjennom hele verdikjeden, fra innsamling til siste sluttbruker. For Røde Kors er det viktig å ha åpenhet rundt hva som skjer med klær og tekstiler etter at de er blitt samlet inn. - Vi vil at våre givere skal være trygg på at vi har kontroll over verdikjeden vår og vet hva som skjer videre med dine tekstiler, enten det er videresalg, materialgjenvinning eller energiutnyttelse, sier Kristin Voll, daglig leder i Røde Kors Tøy og tekstil. I den forbindelse har vi vært så heldige å jobbe sammen med DNV, og setter stor pris på at de bidrar til vårt arbeid gjennom kompetanseutveksling på et av sine ekspertiseområder slik at vi kan jobbe sammen for å redusere risiko for skade på både mennesker og miljø.

Medarbeiderengasjement

DNV er også en aktiv kanal for å formidle Røde Kors budskap, inspirere til økt giverglede og bidra til å øke antall frivillige, medlemmer, fastgivere og blodgivere. DNV bidrar blant annet aktivt til rekruttering av blodgivere (gjennom blodbussen på Høvik) og tøyinnsamling blant sine ansatte. De har systematisk sørget for førstehjelpsopplæring og har startet med å rullere inn psykososial førstehjelp for å styrke de ansattes kompetanse innen kriseledelse. De eldste barna i DNVs barnehagen har i flere år fått førstehjelpsopplæring med «Henry-førstehjelp for barnehagebarn». DNV har også vært en viktig støttespiller ved katastrofer og kriser, og bidro nå senest til Røde Kors’ nødhjelpsrespons i Ukraina, og Røde Kors’ nødhjelpsrespons i forbindelse med jordskjelvet i Syria og Tyrkia.

Sammen med Røde Kors bidrar DNV med sin innovasjon og kjernekompetanse for å nå FNs mål om utvikling av bærekraftige byer og samfunn.