Psykososial førstehjelp styrker kriseledelsen i DNV

Røde Kors holdt nylig kurs i psykososial førstehjelp for ansatte i DNV for å styrke deres kompetanse innen kriseledelse.

Bygger opp gruppe med pårørendekontakter

- Som et ledd i å styrke beredskapen innenfor kriseledelse bygger vi i DNV opp en intern gruppe med pårørendekontakter globalt, sier HR & HSE Director i DNV, Cecilie Ihlebæk.

Deltok på kurs i Psykososial førstehjelp i regi av Røde Kors

- I Norge, hvor vi har hovedkontoret vårt, har vi en større gruppe ressurser hvor de fleste jobber innenfor HR- og HMS-feltet til vanlig. Flere har erfaring med å jobbe med enkeltpersoner i krise, for eksempel i forbindelse med omstillingsprosesser, men få har erfaring med å jobbe med større krisesituasjoner. Derfor var det utrolig nyttig for oss å få et spesialtilpasset 4-timers kurs i Psykososial førstehjelp levert av Røde Kors med to så dyktige kursholdere som Merete Mihle og Anne Cecilie Fossum.

Svært gode tilbakemeldinger om kurset

- De hadde begge en fantastisk formidlingsevne og utfylte hverandre svært godt. Tilbakemeldingene fra deltakerne våre har vært ekstremt positive i etterkant – en av dem formidlet også at hun sitter styrket igjen som leder og HR-rådgiver etter å ha deltatt på dette kurset, avslutter Ihlebæk.