Målet er å gi alle like muligheter

– Ønsket vårt er å hjelpe barn som har noen utfordringer, som faller litt utenfor, sier Torbjørn Johannson i NorgesGruppen.

Johannson er en av eierne av Norges største handelshus, NorgesGruppen, som blant annet består av Kiwi, Meny, Spar og Joker.

– Vi er blitt så imponert av Røde Kors sitt arbeid for barn og unge i Norge at vi ønsker å bidra til dette arbeidet, sier han.

Torbjørn Johannson

– Da bedriften fylte 150 år for et par år siden, ønsket vi å gi en gave til et godt formål. Vi hadde flere alternativer på blokka, men endte opp med Røde Kors.
Forutsetningen var at denne gaven skulle gå til barn som har noen utfordringer, som faller litt utenfor, og da ikke bare barn med innvandrerbakgrunn, forteller
Torbjørn Johannson. Røde Kors-magasinet møter ham på hovedkontoret til ASKO i Groruddalen i Oslo.

Torbjørn Johannson
Engasjert: – Logistikk er det bare hjernen som driver med, men når vi kommer inn på miljø og Røde Kors, da begynner hjertet å slå, sier en engasjert Torbjørn Johannson.

Hva er dine erfaringer med Røde Kors?

– Jeg var leder av blårussaksjonen i 1967, og innsamlingen den gangen var til Haraldvigen, et Røde Kors-senter i skjærgården utenfor Kristiansand. Her skulle barn få gode ferieopplevelser. Det var en gave til daværende kronprins Harald på hans 30-årsdag. Jeg var med kronprins Harald på åpningen og hadde mye å gjøre med Hans Høegh Jr., som senere ble president i Røde Kors, og tidligere generalsekretær Odd Grann, forteller han.

Er det noe som har gjort spesielt inntrykk på deg?

– Det var veldig hyggelig å møte Kong Harald igjen i fjor, nettopp på Haraldvigen, da det var 50 år siden han mottok denne bursdagsgaven. Der snakket vi med en familie som var overlykkelige fordi de hadde fått mulighet til å feriere sammen her. Sånne rørende øyeblikk er ganske sterke, sier Johannson.

– Derfor gir vi i år ytterligere et bidrag, nettopp fordi vi er blitt så overbevist over den flotte jobben Røde Kors gjør sammen med alle de frivillige, understreker han.

I løpet av de to siste årene har du besøkt noen av Røde Kors sine aktiviteter, blant annet Barnas Røde Kors (BARK) og Fellesverket. Hva tenker du
om dette?

– Da jeg var på Fellesverket i Drammen, som er en møteplass for ungdom, møtte jeg en engasjert yngre dame som driver stedet og 40 frivillige. Skulle dette vært i offentlig regi, ville det vært omvendt, altså mange flere ansatte og få frivillige. Det viser glede og engasjement. Og så skjønner jeg at man ikke kan favne over alle de som trenger det, men at Røde Kors gjør en kjempeinnsats for mange.

– Både kona mi, jeg og andre i familien har fått fantastiske inntrykk av Røde Kors sine tilbud. Ofte blir vi invitert til å besøke forskjellige aktiviteter og det gir oss veldig glede. Å se de glade ansiktene, ikke minst når man tenker på hvilke alternativer de kunne ha hatt, sier Johannson.

Har dere et langsiktig mål for samarbeidet med Røde Kors?

– Vi skal speile de lokalsamfunnene vi er en del av. Røde Kors har også vært en inspirasjon i arbeidet vårt med mangfold og integrering i NorgesGruppen og
ASKO. Vi har ulike virksomheter rundt i landet, blant annet på Leira i Valdres. Der er det nesten ingen med innvandrerbakgrunn, mens det her ved Groruddalen anlegget er over 50 prosent, sier han og fortsetter:

– Det vi mener med å speile, er at vi skal gi alle samme tilbud om å komme på startstreken. Så skal vi stille de samme kravene og gi alle de samme jobbmulighetene. Mange som kommer fra andre land, har ofte mer i bagasjen enn mange av oss andre. Tenk på hva de har opplevd, men også hva de har av kompetanse, sier han.

– Vi har jobbet mye med mangfold og integrering de siste årene. Fokuset på dette er litt annet enn det vi har engasjert oss i med Røde Kors, som er barna. Men det er barna vi må begynne med. Det langsiktige målet er å gi alle like muligheter, avslutter Torbjørn Johannson.