Torbjørn Johansen i møte med kongen,begge glade, med mennesker i bakgrunnen. Vis bildetekst
Kongebesøk

Joh. Johannson

Joh. Johannson er vår major donor. Formålet med samarbeidet er å støtte Røde Kors’ aktiviteter for barn og unge i Norge. Joh. Johannson har også gitt bidrag til Røde Kors’ arbeid i koronakrisen.

Joh. Johannson er hovedeieren av NorgesGruppen, som blant annet består av Kiwi, Meny, Spar, Joker og ASKO. Familiebedriften Joh. Johannson ble etablert i 1866 av Johan Johannson i Christiania.

Støtten går til:

  • Fellesverket
  • Barnas Røde Kors
  • Integreringsaktiviteter
  • Ferie og fritidsaktiviteter for barn og unge
  • COVID-19 tiltak nasjonalt og internasjonalt

Takket være samarbeidet har Røde Kors kunnet etablere flere aktivitetshus for barn og unge i Norge. Satsningen har fått navnet Fellesverket. Fellesverket er en nasjonal satsing på ungdomsarenaer og består av ungdomshus med gratis aktivitetstilbud for alle mellom 13 og 25 år.

- Vi er blitt så imponert av Røde Kors sitt arbeid for barn og unge i Norge at vi ønsker å bidra til dette arbeidet.

Torbjørn Johannson
Smilende Torbjørn Johannson viser maleri med to barn på skole
Besøk på Vahl skole i 2016

- Barn og unge er en meget sårbar gruppe. Vi er derfor meget glade for at Joh. Johannson valgte å gi jubileumsgaven nettopp til dette formålet. Gaven har bidratt til etablering av Fellesverk, til integreringsaktiviteter og til ferie og fritidsaktiviteter. Ved å satse på nettopp barn og unge har deres bidrag også vært med på å hindre fremtidige humanitære behov. En god barndom varer hele livet.

Bernt G. Apeland, generalsekretær Røde Kors

Joh. Johannson har også bidratt til Røde Kors’ arbeid i koronakrisen. Midlene er fordelt mellom Røde Kors’ humanitære arbeid i Norge, og Røde Kors’ internasjonale humanitære arbeid for å begrense spredningen av korona.

I Norge går bidraget til:

  • Utdeling av gavekort til innkjøp av mat og nødvendige artikler til familier med vedvarende lav inntekt, til eldre og personer som er særlig sårbare
  • Utdeling av spill, bøker og leker til de ungdommene som normalt er på Fellesverkene. Bidrag til Fellesverket TV som er et digitalt tilbud til Fellesverkets målgruppe
  • Støtte til andre nasjonale aktiviteter for sårbare grupper i samfunnet
Gruppebilde fra Liobanon med representanter fra Røde Kors og Torbjørn Johannson
Felttur til Libanon i 2020
1. februar 2016

Jubileumsgave til Røde Kors

Joh. Johannson gir en jubileumsgave til Røde Kors. Jubileumsgaven r til etablering av Fellesverk, til integreringsarbeid, Barnas Røde Kors og ferie og fritidsaktiviteter for barn og unge.

1. desember 2016

Sekker til Barnas Røde Kors

Besøk på Vahl skole og utdeling av sekker til Barnas Røde Kors

1. april 2017

Røde Kors-besøk med kong Harald

Joh. Johannson besøker Røde Kors Senter i Haraldvigen og møter kong Harald 

1. juni 2018

Besøk til Genève

Joh. Johannson besøker Røde Kors i Genève (ICRC og IFRC)

1. februar 2020

Feltreise til Libanon

Joh. Johannson drar på feltreise til Libanon med Norges Røde Kors