Lansering av Røde Kors' klima- og beredskapsrapport med politikerpanel og diskusjon. Vis bildetekst
Lanseringen av klima- og beredskapsrapporten "Er vi forberedt?", september 2020, der Statkraft bidro faglig.

Statkraft

Statkraft er beredskapspartner for Røde Kors og bidrar til å redusere risikoen for katastrofer både nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet startet i 2012.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft, gasskraft og fjernvarme, og har 4000 ansatte i 17 land.

Statkraft skaper verdier og viser samtidig ansvar for ansatte, kunder, miljøet og samfunnet generelt i de land hvor det er tilstede.

Internasjonal beredskap

I 2012 inngikk Statkraft og Røde Kors et samarbeid knyttet til sosial og humanitær innsats og beredskap. Statkraft bidro til Røde Kors' arbeid i forbindelse med jordskjelvene i Nepal i 2015, noe som gjorde at vi raskt kunne fatte beslutningen om å sende et feltsykehus med personell kun 48 timer etter det første jordskjelvet. Statkraft har i tillegg bidratt til vårt nødhjelpsarbeid i Øst-Afrika, arbeide med Syriske flyktninger og jordskjelvet i Albania.

Lokal beredskap

Statkraft ønsker å støtte tiltak som er til beste for samfunnet og selskapets partnere, og som medfører positiv synlighet, muligheter for relasjonsbygging og engasjement blant Statkrafts medarbeidere.

I Norge samarbeider Statkraft med lokale hjelpekorps tilknyttet Statkrafts vertskommuner i Norge og gir støtte til hjelpekorps til innkjøp av nødvendig utstyr til søk og redning i tråd med de nasjonale målene til Røde Kors Hjelpekorps, som er forankret i lokale samfunnsbehov.

Takket være Statkrafts bidrag til Røde Kors' fond for nødhjelp og katastrofehåndtering kan Røde Kors handle raskt når katastrofen rammer.

Røde Kors hjelpekorpsere med snøscootere står ute og smiler til kamera ved mottakelse av sjekk
Kraftverksjef Fred Inge Kristensen i Statkraft Meløy som bevilger penger til Røde Kors. Foto: Hilde Kvammen

Støtte fra Statkraft har eksempelvis gått til innkjøp av kommandovogn til hjelpekorpsene i Indre Hardanger, fire snøskutere i Finnmark, to terrengssykler, snøscooterslede, nettbrett og digitale kartsystem til Trøndelag Røde Kors.