Lansering av Røde Kors' klima- og beredskapsrapport med politikerpanel og diskusjon. Vis bildetekst
Lanseringen av klima- og beredskapsrapporten "Er vi forberedt?", september 2020, der Statkraft bidro faglig.

Statkraft

Statkraft er beredskapspartner for Røde Kors og bidrar til å redusere risikoen for katastrofer både nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet startet i 2012.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft, gasskraft og fjernvarme, og har 4000 ansatte i 17 land.

Statkraft skaper verdier og viser samtidig ansvar for ansatte, kunder, miljøet og samfunnet generelt i de land hvor det er tilstede.

Statkraft og Røde Kors

  • Bransje: Fornybar energi
  • Inngått partnerskap: 2012
  • Form for partnerskap: Økonomisk støtte, beredskapspartner
  • Støtten går til: Nasjonal beredskap
  • Les mer om samarbeidet hos Statkraft

Internasjonal beredskap

I 2012 inngikk Statkraft og Røde Kors et samarbeid knyttet til sosial og humanitær innsats og beredskap. Statkraft bidro til Røde Kors' arbeid i forbindelse med jordskjelvene i Nepal i 2015, noe som gjorde at vi raskt kunne fatte beslutningen om å sende et feltsykehus med personell kun 48 timer etter det første jordskjelvet. Statkraft har i tillegg bidratt til vårt nødhjelpsarbeid i Øst-Afrika, arbeide med Syriske flyktninger og jordskjelvet i Albania.

Lokal beredskap

Statkraft ønsker å støtte tiltak som er til beste for samfunnet og selskapets partnere, og som medfører positiv synlighet, muligheter for relasjonsbygging og engasjement blant Statkrafts medarbeidere.

I Norge samarbeider Statkraft med lokale hjelpekorps tilknyttet Statkrafts vertskommuner i Norge og gir støtte til hjelpekorps til innkjøp av nødvendig utstyr til søk og redning i tråd med de nasjonale målene til Røde Kors Hjelpekorps, som er forankret i lokale samfunnsbehov.

Takket være Statkrafts bidrag til Røde Kors' fond for nødhjelp og katastrofehåndtering kan Røde Kors handle raskt når katastrofen rammer.

Røde Kors hjelpekorpsere med snøscootere står ute og smiler til kamera ved mottakelse av sjekk
Kraftverksjef Fred Inge Kristensen i Statkraft Meløy som bevilger penger til Røde Kors. Foto: Hilde Kvammen

Støtte fra Statkraft har eksempelvis gått til innkjøp av kommandovogn til hjelpekorpsene i Indre Hardanger, fire snøskutere i Finnmark, to terrengssykler, snøscooterslede, nettbrett og digitale kartsystem til Trøndelag Røde Kors.

23. september 2020

Lansering av klima- og beredskapsrapport

Statkraft bidro faglig til klima- og beredskapsrapporten til Røde Kors

1. desember 2019

Utdeling av 1,2 mill. til innkjøp av utstyr til RK Hjelpekorps lokalt

RK Hjelpekorps søker midler til utstyr etter kriterier som er utarbeidet i felleskap mellom Statkraft og Røde kors

15. september 2015

Statkraft gir Røde Kors 500.000 til flyktningkrisen

Støtten går til Røde Kors sitt internasjonale nødhjelpsarbeid knyttet til flyktningkrisen i Syria og andre land.

26. november 2014

Felles hjelpeprosjekt for syriske flyktninger

Norges Røde Kors, Statkraft og Tyrkisk Røde Halvmåne går sammen for et samarbeid for å bedre situasjonen for syriske flyktninger i de tyrkiske grenseområdene mot Syria. Støtten fra Statkraft bidrar til varme måltider med mobile kjøkken, som også kan brukes ved fremtidige katastrofer.

12. november 2013

1 million kroner til tyfonrammede på Filippinene

Statkraft gir Røde Kors i Norge én million kroner til nødhjelpsarbeidet på Filippinene, som er rammet av tyfonen Haiyan.

21. desember 2012

Inngår samarbeid

Statkraft inngår samarbeid med Røde Kors