Statkraft besøker aktivitetssenter for flyktninger i Istanbul

Statkraft har gjennom hovedpartneravtalen med Norges Røde Kors støttet Røde Kors/Røde Halvmåne-bevegelsens arbeid med syriske flyktninger i Tyrkia.

Som et ledd i samarbeidet besøkte ansatte ved Statkrafts Istanbul-kontor et senter for syriske flyktninger i Istanbul. Senteret i Istanbul er et av mange flyktningeprosjekter i Tyrkia som har dratt nytte av støtten fra Statkraft.

Bilde Aktivitetssenter Istanbul 600
Tyrkisk Røde Halvmånes senter i Istanbul har vært operativt siden august 2015.

Tyrkisk Røde Halvmåne driver åtte aktivitetssentre i ulike urbane områder i Tyrkia. Da rundt 90% av de syriske flyktningene i Tyrkia bor i urbane strøk, så man et behov for å iverksette tiltak for å ivareta humanitære behov også for denne målgruppen.  Løsningen ble aktivitetssentre hvor tjenester som aktiviteter for barn og unge, arbeids- og språktrening, helsetjenester samt psykososial støtte ble tilbudt. Tyrkisk Røde Halvmåne planlegger å etablere 16 aktivitetssentre i urbane områder innen 2018.

I Istanbul driver Tyrkisk Røde Halvmåne to aktivitetssentre, og senteret i bydelen Sultanbeyli, som Statkraft besøkte, er det største.  Senteret er svært populært blant flyktningene i Istanbul, og i november 2016 ble det registrert 21 000 besøkende på senteret. I følge senterleder Pervin Hazan Yagci, er det særlig mange som benytter seg av helsetjenestene ved senteret da ikke-registrerte syriske flyktninger ikke har tilgang til offentlige helsetjenester i Tyrkia. I følge Yagci besøker gjennomsnittlig 300 pasienter helsesenteret daglig, hvor to doktorer, to sykepleiere og flere tolker arbeider.

Våre ansatte var meget imponert over kvaliteten på tjenestene ved aktivitetssenteret i Istanbul. Våre ansatte satte stor pris på denne muligheten som ga dem et svært godt innblikk i omstendighetene og utfordringene de syriske flyktningene møter i Istanbul. Vi er stolte over samarbeidet med Norges Røde Kors og Tyrkisk Røde Halvmåne.

Isil Onan, senior kommunikasjonsrådgiver i Statkraft og ansvarlig for partnerskapet med Røde Kors
Bilde Kizilay frivillige 600
Tre frivillige som jobber ved aktivitetssenteret i Istanbul. Disse tre har også jobbet som frivillige i flyktningleirer drevet av Tyrkisk Røde Halvmåne.

Statkraft har støttet prosjekter i Tyrkia siden 2014 da Røde Kors, Utenriksdepartementet og Statkraft ble enige om å støtte et mobilt kjøkkenprosjekt for syriske flyktninger i Tyrkia. Mobile kjøkken utgjør et viktig element i Tyrkisk Røde Halvmånes nødhjelpsarbeid da kjøkkenene raskt kan rykke ut og sørge for matforsyninger etter behov. Mobile kjøkkener støttet av Statkraft har blant annet blitt brukt i nødhjelpsarbeidet i grenseområdene i Syria, og de var også operative i grenseområdene i forbindelse med den forventede flyktningestrømmen etter Aleppos fall.

Statkraft har i tillegg støttet ulike andre humanitære prosjekter i Tyrkia, og med dette bidratt til at syriske flyktninger har fått dekket humanitære behov som mat, husly, hygiene, psykososial støtte og utdannelse.

Vi ønsker å takke Statkraft for deres humanitære engasjement i Tyrkia. Takket være Statkrafts mange bidrag har Røde Kors og vår søsterforening Tyrkisk Røde Halvmåne kunnet bistå mange mennesker i nød, og vi setter stor pris på Statkrafts engasjement for flyktningene.

Øistein Mjærum, kommunikasjons- og markedsdirektør i Røde Kors