Statkraft styrker beredskapen ved Trolltunga

Som et ledd i hovedpartnerskapet med Røde Kors har Statkraft gitt en kommandovogn til hjelpekorpsene i Indre Hardanger.

En kommandovogn brukes i redningsaksjoner og er en viktig del av Røde Kors Hjelpekorps beredskapsarbeid.

Bilde Statkraft og Røde Kors
Fra venstre Bjørn Arild Fjeldsbø, Bente Engesland og Per Magne Eikeland.

En kommandovogn brukes primært for å planlegge og lede søks-, rednings og beredskapsaksjoner. Vognen bemannes normalt av Røde Kors, samt representanter fra politi, sivilforsvar og brannvesen hvis nødvendig. Ved å ha en slik vogn tilgjengelig i Trolltunga-området kan Røde Kors utføre sine oppdrag på en raskere og mer effektiv måte, også i samarbeid med andre etater. Vognen kan ved behov også brukes i naturkatastrofer og skogbranner.

Statkraft, som har stor aktivitet i Indre Hardanger, er svært fornøyd med å kunne bidra til Røde Kors beredskapsarbeid gjennom hovedpartnerskapet.

Dette er vårt kjerneområde. Vi har samarbeidet med Røde Kors i mange år, og det er en stor glede for oss å overrekke denne vognen.

Bente Engesland, kommunikasjonsdirektør i Statkraft

Lars Atle Skorpen, daglig leder i Hordaland Røde Kors er svært takknemlig for Statkrafts gave.

Beredskap er dessverre et område i vekst. Med denne vognen har man endelig rett utstyr for behovene som skulle oppstå. Vi ønsker å rette en stor takk til Statkraft for deres bidrag til Røde Kors beredskapsarbeid.

Lars Atle Skorpen, daglig leder i Hordaland Røde Kors