Bruk Hue undervisning på skole Vis bildetekst
Foto: Martin Fjellanger

Telenor

Telenor Norge har vært samarbeidspartner med Røde Kors siden 2006. Helt siden starten har fokuset vært samtaletilbudet for barn og unge, og sammen har vi utviklet undervisningsopplegget Bruk Hue.

Telenor er Norges største digitale tjenesteleverandør innenfor innhold-, telekommunikasjon- og datatjenester. Telenor Norge AS har over 3400 medarbeidere og er en del av Telenor Group, som driver sin virksomhet i åtte land.

Telenor og Røde Kors

  • Bransje: Telekommunikasjon
  • Inngått partnerskap: 2006
  • Form for partnerskap: Økonomisk støtte, kompetanseoverføring
  • Støtten går til: Barn og unge i Norge

Telenor samarbeider med Røde Kors i arbeidet for barn og unge, med både økonomisk støtte og kompetanse. Samarbeidet har utviklet seg siden 2006 med nye initiativ og tiltak.

Telenor støtter blant annet det digitale samtaletilbudet Kors på halsen. Kors på halsen skal være stedet barn og unge kan snakke, maile eller chatte med en trygg voksen om det de har på hjertet. Sammen med Telenor har Kors på halsen utviklet Bruk Hue, som besøker norske skoler med fokus på klassetrinnene 6. til og med 10. trinn. Bruk Hue adresserer problemstillinger rundt nettvett og mobbing generelt og nettmobbing spesielt. Foreldrene til barna får det samme tilbudet på kveldstid.

Bruk Hue ble startet i 2009, og var da rettet mot elvene på ungdomskolen. Underveis har partnerne sett behov for å nå yngre elever med lignende budskap, og fra 2015 fikk også elevene på 6 og 7 trinn muligheten til å få besøk av Bruk Hue. I dag er Bruk Hue et gratis og interaktivt digitalt undervisningsopplegg for alle lærere og skoler fra 5. til 10. trinn i Norge som ønsker å bekjempe nettmobbing og øke nettvett. Høsten 2020 ble Bruk Hue også lansert for foreldre, for å knytte barnas og foreldrenes opplevelser tettere sammen.

– Vi vet at sosiale medier og andre digitale verktøy bringer med seg både gleder og utfordringer. Digital dømmekraft er derfor helt grunnleggende for dagens ungdommer. Digitale ferdigheter er en av fem grunnleggende ferdigheter i læreplanene, men det er også et felles ansvar å sikre at ungdom har gode digitale opplevelser. Jeg er glad for at næringslivet tar et ansvar for barn og unges digitale liv, sammen med viktige aktører som Røde kors og Unicef.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Partnerne i Bruk Hue har en tett faglig dialog, og kunnskapen Kors på halsen har om målgruppen er en viktig del av innsikten som ligger til grunn for kampanjen og det kontinuerlige arbeidet som gjøres for å utvikle både Kors på halsen og Bruk Hue.

ministerbesøk-brukhue-okt20
Lansering av Bruk Hue for foreldre med kunnskap- og integreringsminister Guri Melby, oktober 2020. Foto: Martin Fjellanger

Basert på de gode erfaringene fra Bruk Hue i Norge, og innsikt i utfordringer barn og unge møter i de andre landene Telenor opererer, startet Telenor opp lignende initiativer i alle de andre landene de har mobilselskaper. 

1. januar 2006

Inngår samarbeid

Telenor Norge inngår samarbeid med Røde Kors

1. januar 2009

Bruk Hue lanseres

Bruk Hue utvikles av Telenor og Røde Kors og lanseres som en omreisende skoleturne.

1. mai 2020

Bruk Hue relanseres i digital form

Ett år etter relanseringen i digital form har Bruk Hue blitt brukt av mer enn 50.000 elever og 3000 lærere brukt undervisningsverktøyet i sine klasserom. «Dette var den beste skoletimen jeg har vært på!» - Jan Tore Sanner, tidligere kunnskaps- og integreringsminister.

1. april 2020

Telenor dobler støtten til Kors På Halsen

Samtaletilbudet Kors på Halsen opplever stor pågang under koronakrisen i Norge våren 2020. Telenor dobler støtten til tilbudet, for at flere skal få noen å snakke med.

21. oktober 2020

Bruk Hue Foreldremøte lanseres

Bruk Hue Foreldremøte er en naturlig videreføring av det digitale undervisningsopplegget Bruk Hue. I Bruk Hue for foreldre må foreldrene ta stilling til de samme problemstillingene som elevene møter i undervisningsoppleggene, og på denne måten knyttes barnas og foreldrenes opplevelser tettere sammen.

Telenor-tilsette Kitt Schwartz og Nina Hole skulle berre hjelpe Røde Kors med å teste eit nytt e-læringssystem, men blei så engasjerte at dei enda som frivillige i samtaletilbodet Kors på halsen.
Telenor har støttet Kors på halsen i over 30 år, og dobler nå støtten til Kors på halsen for å bidra til at alle de som søker hjelp, skal få noen å snakke med.