Statkraft

Statkraft er en av Røde Kors' viktigste nødhjelpspartnere og bidrar til å redusere risikoen for katastrofer internasjonalt.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og vokser internasjonalt. Selskapet er opptatt av å styrke sitt samfunnsansvar i land der de er til stede og hvor det er behov for sosial og humanitær innsats.

Takket være blant annet Statkrafts bidrag til Røde Kors sitt fond for nødhjelp og katastrofehåndtering kan Røde Kors handle raskt når katastrofen rammer.  I 2015 bidro Statkraft til Røde Kors sitt arbeid i forbindelse med jordskjelvene i Nepal, noe som gjorde at vi raskt kunne fatte beslutningen om å sende et feltsykehus med personell kun 48 timer etter det første jordskjelvet.

Røde Kors er en svært anerkjent humanitær aktør med internasjonal slagkraft og en veldig god samarbeidspartner for Statkraft.

Bente E. Engesland, kommunikasjonsdirektør  i Statkraft.

Statkraft har et sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet, og som samarbeidspartner har Røde Kors bidratt med sin kompetanse innen blant annet førstehjelp. Røde Kors Hjelpekorps har hatt demonstrasjoner for ansatte der hjerte/lungeredning og annen førstehjelp har vært i fokus, noe som har fungert som en fin påminnelse for Statkrafts ansatte av viktigheten av å kunne førstehjelp.

Mobilt kjøkken i Tyrkia

Statkraft er også vår viktigste partner innen humanitære prosjekter i Tyrkia. Statkraft har blant annet støttet en mobil kjøkkenenhet for syriske flyktninger i Tyrkia. Kjøkkenenheten kan flyttes etter behov, og hver kjøkkenenhet har kapasitet til å forberede 5, 000 måltider. Kjøkkenet er et samarbeidsprosjekt mellom Statkraft, Utenriksdepartementet, Tyrkisk Røde Halvmåne og Norges Røde Kors, og ble ferdigstilt i juni 2015.