Statkraft styrker beredskapen ved Trolltunga

Som et ledd i hovedpartnerskapet med Røde Kors har Statkraft gitt en kommandovogn til hjelpekorpsene i Indre Hardanger.

En kommandovogn brukes i redningsaksjoner og er en viktig del av Røde Kors Hjelpekorps beredskapsarbeid.

Fra venstre Bjørn Arild Fjeldsbø, Bente Engesland og Per Magne Eikeland.

En kommandovogn brukes primært for å planlegge og lede søks-, rednings og beredskapsaksjoner. Vognen bemannes normalt av Røde Kors, samt representanter fra politi, sivilforsvar og brannvesen hvis nødvendig. Ved å ha en slik vogn tilgjengelig i Trolltunga-området kan Røde Kors utføre sine oppdrag på en raskere og mer effektiv måte, også i samarbeid med andre etater. Vognen kan ved behov også brukes i naturkatastrofer og skogbranner.

Statkraft, som har stor aktivitet i Indre Hardanger, er svært fornøyd med å kunne bidra til Røde Kors beredskapsarbeid gjennom hovedpartnerskapet.

Dette er vårt kjerneområde. Vi har samarbeidet med Røde Kors i mange år, og det er en stor glede for oss å overrekke denne vognen.

Bente Engesland, kommunikasjonsdirektør i Statkraft

Lars Atle Skorpen, daglig leder i Hordaland Røde Kors er svært takknemlig for Statkrafts gave.

Beredskap er dessverre et område i vekst. Med denne vognen har man endelig rett utstyr for behovene som skulle oppstå. Vi ønsker å rette en stor takk til Statkraft for deres bidrag til Røde Kors beredskapsarbeid.