Telenor

Telenor har vært samarbeidspartner med Røde Kors siden 2006. Fokuset er på Røde Kors samtaletilbud for barn og unge; Kors på halsen.

Telenor er Norges største teleselskap, og blant verdens 10 største mobiloperatører med egne selskaper i en rekke land. I Norge har Telenor allerede vært en svært viktig støttespiller for Kors på halsen i mange år. Tett knyttet til dette er også kampanjen Bruke Hue. I årene kampanjen har reist rundt og besøkt ungdomskoler, har budskapet gått ut til mer enn 300 000 elever. Kampanjen engasjerer elevene i diskusjoner om mobbing generelt og digital mobbing spesielt.

Etter grundige undersøkelser av målgruppen ble kampanjen oppdatert med ny film i 2013. Vi ble også enige om å satse mer på å nå frem til foreldre og fagpersoner. Til sesongstarten i august 2013 ble det lansert en egen Bruk Hue –app, der man kunne ta direkte kontakt med Kors på halsen enten via telefon, mail eller chat. Kors på halsen erfarer at chat er i ferd med å bli den viktigste kanalen for henvendelser.

For Kors på halsen er nettsidene er viktig kommunikasjonskanal. Da behovet for ny og forbedret nettside meldte seg, bidro Telenor med en helt avgjørende julegave, som resulterte i at ny nettside kunne realiseres.