Kvinne panter Vis bildetekst
Røde Kors gleder seg over de økte midlene fra Pantelotteriet, og takker alle som bidrar med tomflaskene sine (Foto: Katrine Lunke, Pantelotteriet)

Panterekord 2021

Røde Kors mottok i 2021 rekordbeløp fra de som deltar i Pantelotteriet. Det styrker den lokale humanitære innsatsen.

Midlene fra Pantelotteriet til Røde Kors i fjor endte på hele 110 millioner kroner, som utgjorde en økning på hele 26 prosent fra 2020.

– Dette er helt utrolig, og svært gode nyheter for det humanitære arbeidet. Midlene styrker Røde Kors´ tilstedeværelse og aktiviteter i lokalsamfunn over hele landet, sier Ann Christin Håland, i Røde Kors.

I 2021 ble det også mulig å delta i Pantelotteriet i alle Coops dagligvarebutikker.

Tusen takk til alle dere som støtter Røde Kors gjennom Pantelotteriet. Deres bidrag gjør at Røde Kors kan hjelpe de som trenger det.

Ann Christin Håland, Røde Kors

Stort behov

– 2021 har for mange vært et annerledes og utfordrende år. Våre frivillige står på hver dag for å redde liv, redusere ensomhet og bedre hverdagen til barn og unge gjennom trygge møteplasser og samtaletilbud, sier Håland. Halvparten av midlene Røde Kors mottar fra Pantelotteriet går til aktiviteter i lokalsamfunnet hvor panteautomaten står plassert.

Kvinne panter
Røde Kors gleder seg over de økte midlene fra Pantelotteriet, og takker alle som bidrar med tomflaskene sine. (Foto: Katrine Lunke, Apeland)

Vant to milliongevinster

I løpet av 2021 ble hele 16 personer pantemillionærer i Norge. Blant vinnerne var to Oslo-borgere som ble pantemillionærer på samme dag og en vinner på Coop Extra i Stavanger vant tilfeldigvis to milliongevinster i samme pantesesjon.

Røde Kors mottar også alle uavhentede gevinster, som i 2021 utgjorde nær 3 millioner kroner.

– Vi ønsker å gratulere alle de som vinner. Det skal de glede seg over med god samvittighet, sier Håland.