Mann som panter flaske Vis bildetekst
Bak suksessen til Pantelotteriet ligger et godt samarbeid mellom Olav Thon Gruppen, teknologileverandører og dagligvarehandelen.

Pantelotteriet: Et samarbeid mellom flere næringslivsaktører

Til sammen har Pantelotteriet bidratt med over 380 millioner kroner til Røde Kors’ humanitære arbeid siden oppstart i 2008.

Bak suksessen ligger et godt samarbeid mellom Olav Thon Gruppen, teknologileverandører og dagligvarehandelen.

Pantelotteriet er utviklet av Olav Thon Gruppen for å støtte Røde Kors, og er et miljøvennlig lotteri hvor panten brukes som innsats i lotteriet. Hensikten med lotteriet er å bidra til både økt panting av bokser og flasker, og å skape inntekter til Røde Kors' humanitære arbeid.

Pantelotteriet finnes i dag i over 2000 butikker over hele Norge. Vi skal bli bedre kjent med en av samarbeidspartnerne til Pantelotteriet; teknologiselskapet Tomra, som produserer og leverer panteautomater.

Fakta Pantelotteriet

  • Midlene fra Pantlotteriet støtter Røde Kors’ humanitære arbeid nasjonalt og lokalt. Støtten bidrar til å redde liv, redusere ensomhet og sosial ekskludering, og å skape trygge oppvekstvillkår for barn og unge.
  • Pantelotteriet er et miljøvennlig lotteri hvor panten brukes som innsats i lotteriet. Det er mulighet til å vinne premier verdt 50, 100, 1 000, 10 000 eller én million kroner.
  • Siden oppstart i 2008 til 2020 er det over 95 personer som har vunnet toppgevinsten på 1 million kroner.
  • Pantelotteriet driftes av Norsk Pantelotteri AS, et selskap som eies av Olav Thon Gruppen 60 % og Røde Kors 40 %.
  • For mer informasjon, besøk pantelotteriet.no eller rodekors.no/pantelotteriet.

Fra oppstart i skuret til internasjonalt selskap

Tomra startet som en liten norsk bedrift i et skur i Vollen.

- To brødre ble kontaktet av en bekjent som ønsket hjelp med å håndtere tomflaskene som ble levert til butikken hans. Brødrene tok utfordringen og den første pantemaskinen ble utviklet, forteller Ingrid Solberg, daglig leder i Tomra Butikksystemer AS.

Siden har selskapet vokst til å bli et stort internasjonalt konsern. Gründerånden, kreativiteten og det innovative tankesettet er fortsatt viktige verdier i selskapet og en sentral del av bedriftskulturen til Tomra.

- Vår visjon er «Leading the resource revolution». Det er den posisjonen vi ønsker å ta. Det er ledene for vår kultur, mål, ambisjoner og arbeid. Vi ønsker å være det selskapet som er i forkant, som skaper de nye løsningene og leder utviklingen fremover. Det vi skaper skal være med å utgjøre en forskjell og ha en positiv innvirkning på miljøet, sier Ingrid.

Engangsbruk blir til flergangsbruk

Tomra utvikler sensorbasert sorteringsteknologi som anvendes i ulike applikasjoner for å redusere matsvinn, øke produktiviteten av matvarer og gjenbruke materialer til nye produkter. Et eksempel er tomflasker som samles inn og blir til nye flasker. Det krever at materialet håndteres nøye gjennom hele verdikjeden.

- Når du panter en flaske i en panteautomat fra Tomra, så vil våre maskiner lese av strekkoden og identifisere formen på flasken, vekten, om materialet er av metall, om flasken er en del av det norske pantesystemet og hvor mye pant du som pantet flasken skal motta. På bakrommet i butikken vil maskinen sortere flaskene før de blir flatklemt og transporteres til sorteringsanlegget til Infinitum. Infinitum behandler materialet og selger videre til aktører som lager nye flasker, forteller Ingrid.

Med resirkuleringssløyfen reduseres behovet for å hente ut helt nye ressurser for å lage flasker. Engangsbruk blir til flergangsbruk. I dag blir kun to prosent av jordens årlige plastproduksjon gjenbrukt til samme eller tilsvarende produkter.

- Det å gjenbruke materialet har en enorm miljøgevinst. Jo flere ressurser vi kan bruke om igjen, jo større positiv effekt på miljøet. Gode panteløsninger øker sjansen for at færre flasker havner i søppelstrømmen eller ute i naturen. Nordmenn er i verdenstoppen på panting. 92 prosent av flaskene med pant i Norge blir levert tilbake, forteller Ingrid.

Linda og Ingrid foran Panteautomaten på Joker i Luster
Linda Goldmann fra Luster Røde Kors og Ingrid Solberg fra Tomra foran panteautomaten hos Joker i Luster.

Flere midler til Røde Kors’ humanitære arbeid

I 2020 har antall flasker Tomra har tatt imot via deres pantemaskiner i Norge økt med 25 prosent og flere har støttet Røde Kors gjennom Pantelotteriet. Hittil i år har Røde Kors mottatt over 80 millioner kroner fra Pantelotteriet til humanitært arbeid. Det er ny rekord. Halvparten av midlene går til lokalforeningene der panteautomatene er plassert. Støtten bidrar til å redde flere liv, redusere ensomhet og sosial ekskludering, og skape trygge oppvekstvillkår for flere barn og unge.

- Tomra bidrar med innovative løsninger som har en positiv effekt på miljøet, som løser en konkret oppgave og som har en betydelig humanitær effekt. Samarbeidet gjør det mulig for oss i Røde Kors å hjelpe tusenvis av mennesker i sårbare livssituasjoner, både nasjonalt og i nærmiljøet. Vi er veldig takknemlig for samarbeidet med Tomra og ovenfor alle som støtter Røde Kors gjennom Pantelotteriet, sier Ann Christin Håland, ansvarlig for Pantelotteriet i Røde Kors.

- Vi er veldig stolte av å være samarbeidspartnere med Røde Kors. Røde Kors er en flott organisasjon. Det at vi i Tomra kan bidra til å gjøre noe bra for både miljøet og andre mennesker betyr mye for oss. De ansatte synes dette er veldig fint, sier Ingrid.

Vil du bli vår nye samarbeidspartner?

I et samarbeid med Røde Kors kan din bedrift være med å gjøre en forskjell. Sammen med våre næringslivspartnere finner vi fram til prosjekter og aktiviteter som både styrker det humanitære arbeidet til Røde Kors og som skaper verdier for samfunnet og den enkelte bedrift. Ta gjerne kontakt med oss på bedrift@redcross.no.