En tekopp og et tent stearinslys står på et bord

Hvordan foregår et booppgjør?

Det kan være mange spørsmål som dukker opp når man har bestemt seg for å skrive et testament. Et av dem kan være hva som skjer i etterkant. Her har vi forsøkt å beskrive gangen i et booppgjør.

I tilfeller hvor Røde Kors er tilgodesett med en større andel i testamentet kan vi, hvis ønskelig, operere som testamentsfullbyrder. Dette betyr at vi tar oss av alt det praktiske i forbindelse med et booppgjør, og at testamentet behandles i henhold til lover og regler. Det er viktig for oss å opptre respektfullt og i tråd med avdødes ønsker.

Gangen i et oppgjør

I tilfeller hvor vi arver hus eller leiligheter vil vi avlegge et besøk for å rydde og kaste det som finnes av personlige papirer og eiendeler i boet.  Deretter vil vi dokumentere og registrere det som finnes av verdi, for så å selge dette til inntekt for boet (med mindre annet fremkommer av testamentet). Eiendommen vil tømmes og klargjøres for salg til markedspris.  Som testamentsfullbyrder vil vi også sørge for å avslutte bankkonti og eventuelle abonnement, vi vil sørge for at utgifter blir betalt, at boet blir lignet og skatt betalt. Vi fører boregnskap og, hvis det i tillegg til Røde Kors er andre som er tilgodesett i testamentet, fordeler vi riktig andel av arven til rette vedkommende/ organisasjon.

Vi følger alltid avdødes siste vilje og ønskene som fremkommer i testamentet. Vi mottar en testamentarisk gave med dyp respekt og takknemlighet, og du kan være trygg på at den blir brukt slik du ønsker.

Kontakt oss for mer informasjon 

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler