Mann ser utover havet

Mange testamenterer en gave til sin hjertesak

Et testament kan skape ro og forutsigbarhet. Det gir deg også muligheten til å velge hvordan arven etter deg skal fordeles – og kanskje hjelpe flere. Vi kan tilby gratis advokathjelp.

– Et testament gir deg muligheten til å bestemme hvem som skal overta dine verdier når du dør. Da kan arven fordeles slik du ønsker innenfor arvelovens reglersier advokat og partner Heidi Kjær Trudvang i Langseth Advokatfirma 

Hun har lang erfaring i å bistå med å opprette testamenter, også til fordel for Røde Kors, og sier at de fleste opplever denne prosessen som god.  

– Mange gir uttrykk for lettelse når testamentet er undertegnet, da de gjerne har tenkt over dette en stund. Da vet de hva som skjer med verdiene sine den dagen de er borte. 

Flere vil gi arv til en hjertesak

Ofte har folk en hjertesak de ønsker å gi en testamentarisk gave til – en organisasjon eller et formål som har betydd noe ekstra i livet.  

– De som ikke etterlater seg nær familie, har nok lenge vært opptatt av å tilgodese sine hjertesaker. Vi ser også at flere nordmenn har fått større økonomisk frihet de siste par tiårene. Dette, sammen med at vi lever stadig lenger, innebærer at mange etterlater seg godt voksne barn med en velordnet økonomi. I slike tilfeller ser jeg at flere også ønsker å gi noe til et godt formål ved sin død.  

Portrettbilde av advokat Heidi Kjær Trudvang
Ifølge advokat Heidi Kjær Trudvang har folk ofte en hjertesak de ønsker å gi en testamentarisk gave til – en organisasjon eller et formål som har betydd noe ekstra i livet.

Ønsket om å hjelpe står sentralt

Det kan være ulike grunner til å velge dette, men ønsket om å hjelpe er en viktig drivkraft 

– Enkelte har støttet sin hjertesak gjennom deler av livet og ser det som naturlig å gjøre dette også ved sin bortgang. Andre har kanskje ikke muligheten til å avse så mye mens de lever, og synes det er fint å kunne gjøre dette ved sin død, forteller Trudvang og legger til: 

– Generelt opplever jeg at ønsket om å hjelpe står sentralt. Videre gir mange uttrykk for takknemlighet. Slik takknemlighet kan være knyttet til egen erfaring med å trenge hjelp, men kanskje oftere er den knyttet til at man selv har levd et godt liv og nettopp derfor ønsker å hjelpe andre.  

Testamentariske gaver til Røde Kors

  • Røde Kors mottar testamentariske gaver med stor ydmykhet og takknemlighet. Av respekt for testators vilje bruker vi alltid midlene slik det er beskrevet i testamentet.  
  • Som testator velger du selv om du vil tilgodese internasjonale eller nasjonale aktiviteter, og om du vil gi en gave til Norges Røde Kors eller til din lokalforening. 
  • Om du ønsker å gi en testamentarisk gave til Røde Kors, kan vi tilby gratis advokathjelp fra Heidi Kjær Trudvang 

Heidi Kjær Trudvang oppfordrer alle som har spørsmål rundt testamentariske gaver til Røde Kors, til å kontakte Siri Antonsen i Røde Kors for en uforpliktende samtale 

Et testament er et levende dokument  

Ny arvelov trådte i kraft fra 1. januar 2021. Livsarvingenes pliktdelsarv er fortsatt 2/3 av det man etterlater seg. Tidligere var det mulig i testament å begrense arven til 1 million kroner til hvert barn eller hvert barns linjeEn viktig endring er at dette beløpet nå er økt til 15 G, som er 15 ganger Folketrygdens grunnbeløp. Det er i dag litt i overkant av 1,8 millioner kroner.  

– Generelt råder jeg alle til å gjennomgå testamentet sitt fra tid til annen, uavhengig av regelendringer. Det kan være at endringer i din livssituasjon, familierelasjoner og formue gjør at det du tidligere har bestemt, ikke lenger passer så godt. Jeg pleier å si at et testament er et levende dokument. Dersom du uansett har gått med tanker om å gjøre endringer, kan det være tiden for dette nå, avslutter Heidi Kjær Trudvang. 

Ønsker du mer informasjon? 

Vi har laget en brosjyre som forklarer det viktigste innen arv og testamentskriving. Brosjyren har også en mal for testamentoppsett. 

Ta kontakt med:

Portrettbilde av Siri
Siri Antonsen
Ansvarlig arv og testamentariske gaver
E-post
siri.antonsen@redcross.no
Mobil
91621942