Illustrasjonsbilde av Justify.

Opprett et digitalt testament på 15 minutter

Ved å bruke den digitale løsningen fra Justify, kan du selv opprette et testament. Dette gjør du ved å logge inn med BankID og følge veiledningen. Testamentet kvalitetssikres av Justifys jurister.

Dersom du velger å gi noe av arven din til Røde Kors, dekker Røde Kors kostnaden med å opprette et digitalt testament med Justify 

Slik gjør du det – steg for steg: 

1.Logg inn med BankID: Logg inn på Justify sine nettsider med BankID, som trygt og enkelt verifiserer din identitet.

2.Gjør rede for familieforhold: Fyll inn navn og fødselsdato på dine arvinger.  

3.Fordeling av pliktarv: Hvis du har livsarvinger (barn), ektefelle eller samboer med felles barn, kan du ikke bestemme fritt hvem som skal få arven etter deg. Pliktarv, eller pliktdelsarv, er en del av arven som arvingene dine har krav på etter loven. Se hvordan din pliktarv og friarv fordeles og test ulike scenarier i den digitale løsningen.

4.Fordeling av friarv: Denne delen av arven din kan du fritt fordele slik du ønsker. Kanskje har du en hjertesak du ønsker å støtte?  

5. Ønsker du å gi deler av din friarv til Røde Kors? Legg til ny arving og velg Røde Kors som organisasjon. Du bestemmer selv hvor mye du vil gi, enten det er en kronesum eller en brøk – alle bidrag, små som store, kan gjøre en stor forskjell. 

6.  Ønsker du at bestemte personer skal arve eiendom, kjøretøy, verdisaker, kunst, aksjer eller liknende? Legg til fordeling av eiendeler.  

7. Bestem hvem som skal håndtere arveoppgjøret.  

8. Bestem hvem som skal håndtere dine digitale eiendeler, som for eksempel brukerkontoer i sosiale medier, digitale tjenester og tilgang til e-post.  

9. En siste hilsen: Ønsker du å sende en siste hilsen til dine arvinger etter din død, kan du legge til dette her. 

10. Tilleggsinformasjon: Har du noe du ønsker å legge til, eller som er nyttig for en advokat å vite om, kan du legge til denne informasjonen til sist.  

11. Manuell signering: Loven legger enn så lenge begrensinger som gjør at testamentet må signeres på papir. Justify sørger for å sende deg en dokumentpakke som signeres og returneres av deg i frankert returkonvolutt. Justify lagrer dokumentene på en sikker måte, og gir deg tilgang til en digital kopi av testamentet.  

12. Signatur fra vitne: Ved signering av testamentet må du ha signatur fra to vitner. Dette må være en venn, kollega eller andre utenforstående som ikke er arvinger. Det følger med en veileder som forklarer dette steg for steg.  

 

Barn skyter med pil og bue.
Din arv kan bidra til at familier som sliter økonomisk kan få være med på vårt gratis ferietilbud Ferie for alle.

Viktig å vite før du setter i gang:

  • Finn frem fødselsdatoer til de du ønsker å testamentere til før du setter i gang. Justify vil sjekke dette opp mot Folkeregistret.  
  • Tenk deg om. Hvordan ønsker du at dine verdier skal fordeles? Er det noen spesielle eiendeler (f.eks. eiendom, fond, bil, verdisaker eller innbo) du ønsker å etterlate til bestemte personer?  
  • Den digitale testamentsløsningen gjør det mulig å prøve deg frem med ulike beløp og teste hvordan arven etter deg kan bli fordelt. Utregningen følger arvelovens regler og tar hensyn til din livssituasjon og din oppgitte formue. Du kan også ta en pause i utfyllingen og gå tilbake etterpå.  
  • Når testamentet er ferdig utfylt, sendes dette digitalt til Justify, som foretar en kvalitetssjekk. Deretter vil de returnere testamentet (på papir) til deg i posten, og du må selv sørge for egen underskrift, underskrift fra to vitner og retur av testament til Justify i posten.
  • Når Justify har mottatt det signerte testamentet, vil de sjekke signaturer og sørge for trygg oppbevaring.  
  • Du vil motta en digital kopi av testamentet. Dine arvinger vil få tilsendt en kopi av testamentet ved din bortgang. 
  • Dersom du velger å gi noe av arven din til Røde Kors, dekker Røde Kors kostnaden med å opprette et digitalt testament med Justify. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med testamentsansvarlig Siri Antonsen på e-post  siri.antonsen@redcross.no eller telefon 916 21 942.

Arv ble til ferie for barn og styrket lokal beredskap