Arv til dem som trenger det mest

HUMANIST: For Torsto Tengelsen er det et verdivalg å testamentere arven sin til sårbare mennesker. Han er en av mange som hvert år velger å donere hele eller deler av arven sin til Røde Kors.

En mann sitter ved et bord og skriver
Torsto Tengelsen er en av dem som har bestemt seg for å gi en testamentarisk gave til Røde Kors.

 For meg er det viktig at min arv går til dem som trenger det mest. Det føles godt å kunne bidra, når jeg vet at vi har så mye mer enn mange andre i verden, sier Torsto Tengelsen.

Han er fast giver til Redd Barna, Leger Uten Grenser, Kirkens Nødhjelp og Røde Kors og sier at det derfor føles naturlig å testamentere arven sin fordelt på disse fire humanitære organisasjonene.  

Får bestemme selv

Alle som ønsker å gi hele eller deler av arven sin til Røde Kors kan velge om de vil støtte det generelle arbeidet eller om de ønsker å øremerke gaven til spesielle prosjekter.

 I Røde Kors vil jeg at pengene etter meg skal gå til familier på flukt, for her mener jeg at organisasjonen utmerker seg og gjør en veldig bra jobb, sier Torsto og forteller at han også har øremerket midlene som gis til de andre organisasjonene.

 Når vi mottar arv fra mennesker som har spesielle ønsker, er det viktig for oss at dette blir etterfulgt. Vi setter av pengene på en egen konto og sørger for at de går til prosjekter som lever opp til giverens ønsker, forteller Siri Antonsen, ansvarlig for arv og testamentariske gaver i Røde Kors. Hun legger til at det er viktig å huske at et testament ofte skal realiseres noen år frem i tid, slik at man formulerer formålet slik at det er aktuelt også da.

Torsto er enslig og uten barn eller andre naturlige arvtakere. Han velger derfor å gi hele sin arv til humanitære organisasjoner, mens andre velger å testamentere bort deler av det de etterlater seg.

 Hvis en ønsker å gi hele eller deler av sin arv til Røde Kors, så kan et testament forhindre tvil hos de etterlatte, sier Siri.

Ønsker flere vil gi arv

Dersom en person ikke har arvinger i henhold til arveloven, og han eller hun ikke har skrevet testament, er det arveloven som gir regler for hvordan arven skal fordeles. Torsto har skrevet et testament for å forsikre seg om at viljen hans blir fulgt.

 Jeg har kommet i en alder hvor jeg vet at mye kan skje og da gir det meg en trygghet å vite at jeg allerede har bestemt meg hvordan min arv skal brukes, sier han.

Han beskriver seg selv som humanist og har sterk tro på å støtte Røde Kors og andre organisasjoner i deres arbeid for en bedre verden.

Norges Røde Kors ønsker å takke alle som tilgodeser sine hjertesaker gjennom en testamentarisk gave til Røde Kors. Vi mottar slike gaver med ydmykhet, og i respekt for testators vilje bruker vi alltid midlene slik det er beskrevet i testamentet.

Har du spørsmål? Kontakt oss vedrørende arv og testament