Arv til dem som trenger det mest

HUMANIST: For Torsto Tengelsen var det et verdivalg å testamentere arven sin til sårbare mennesker. Som flere andre valgte også Torsto å donere deler av arven sin til Røde Kors.

En mann sitter ved et bord og skriver
Avdøde Torsto Tengelsen var en av dem som bestemte seg for å gi en testamentarisk gave til Røde Kors.

 For meg er det viktig at min arv går til dem som trenger det mest. Det føles godt å kunne bidra, når jeg vet at vi har så mye mer enn mange andre i verden, sa Torsto Tengelsen da vi pratet med han noen år før han gikk bort.

Han var fast giver til Redd Barna, Leger Uten Grenser, Kirkens Nødhjelp og Røde Kors og mente derfor at det føltes naturlig å testamentere arven sin fordelt på disse fire humanitære organisasjonene.  

Får bestemme selv

Alle som ønsker å gi hele eller deler av arven sin til Røde Kors kan velge om de vil støtte det generelle arbeidet eller om de ønsker å øremerke gaven til spesielle prosjekter.

 I Røde Kors vil jeg at min arv skal gå til familier på flukt, for her mener jeg at organisasjonen utmerker seg og gjør en veldig bra jobb, sier Torsto og fortalte at han også hadde øremerket arven som ble gitt til de andre organisasjonene.

 Når vi mottar testamentariske gaver fra noen som har spesielle ønsker, er det viktig for oss at dette blir etterfulgt. Vi setter av pengene på en egen konto og sørger for at de går til prosjekter som lever opp til giverens ønsker, forteller Siri Antonsen, ansvarlig for arv og testamentariske gaver i Røde Kors. Hun legger til at det er viktig å huske at et testament ofte skal realiseres noen år frem i tid, slik at man formulerer formålet slik at det er aktuelt også da.

Torsto var enslig og uten barn eller andre naturlige arvtakere. Han valgte derfor å gi hele sin arv til humanitære organisasjoner, mens andre gjerne velger å testamentere bort deler av det de etterlater seg.

 Hvis en ønsker å gi hele eller deler av sin arv til Røde Kors, så kan et testament forhindre tvil hos de etterlatte, sier Siri.

Ønsker flere vil gi arv

Dersom en person ikke har arvinger i henhold til arveloven, og han eller hun ikke har skrevet testament, er det arveloven som gir regler for hvordan arven skal fordeles. Torsto skrev et testament for å forsikre seg om at viljen hans ble fulgt.

 Jeg har kommet i en alder hvor jeg vet at mye kan skje og da gir det meg en trygghet å vite at jeg allerede har bestemt meg hvordan min arv skal brukes, forklarte han.

Han beskrev seg selv som humanist og hadde sterk tro på å støtte Røde Kors og andre organisasjoner i deres arbeid for en bedre verden.

Torsto Tengelsen gikk bort i februar 2023. Røde Kors er svært takknemlig for at vårt humanitære arbeid ble tilgodesett i testamentet. Intervjuet er gjengitt med de pårørendes tillatelse. 

Har du spørsmål? Kontakt oss vedrørende arv og testament