Hva Røde Kors tar i mot_tøyinnsamling_590x360

Kvinner har størst hjerte for gjenbruk

I en undersøkelse nylig gjennomført av Ipsos for Røde Kors kommer det frem at kvinner (89%) i større grad anser gjenbruk av tøy som viktig sammenlignet med menn (73%).

Dette stemmer overens med Svanemerkets funn gjort gjennom forbrukerundersøkelser utført første kvartal i 2023 blant nordiske forbrukere.

- Nordiske kvinner er veldig mye mer opptatt av å bruke miljøvennlig transport. De vil ikke kaste mat, er opptatt av å redusere strømforbruket, sortere avfall, gjenbrukte klær og å stemme grønt, forteller Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

Hvordan menn og kvinner stiller seg til gjenbruk av klær (hentet fra Svanemerkets undersøkelse):

  Prosentandel kvinner Prosentandel menn
Kjøper brukt, leid eller låner istedet for nye plagg 27% 18%
Reparere ødelagte ting i stedet for å kjøpe nytt 36% 31%
Solgt eller gitt bort egne eller husstandens klær 56% 30%
Syr eller redesigner klær 17% 4%

Det beste valget for miljøet og lommeboken

Undersøkelsen til Røde Kors avdekket også at alle som ble spurt mente det var viktig med gjenbruk av tøy, likevel ser vi en dalende trend. I 2023 var det 91% som anså gjenbruk av klær som svært viktig, mot 81 % i 2024.

-Dette er en trend vi ønsker å bidra til å snu, sier Kristin Voll, daglig leder i tøyinnsamlingen til Røde Kors

- Vår oppgave er å sørge for at det finnes god og tilgjengelig informasjon om gjenbruk og tøyinnsamling. Det skal være enkelt for forbrukerne å ta bærekraftige valg.

Bidra til å reduser belastningen på kloden

Gjenbruk av tøy er et viktig tiltak for å redusere den negative innvirkningen på miljøet ved produksjon av nye tekstiler. Selve produksjonen av tøy er svært belastende for miljøet, blant annet på grunn av bruk av vann, energi og kjemikaler. UN Environment forteller at moteindustrien er ansvarlig for 8-10 prosent av det globale utslippet av klimagasser. Klimagassutslippene fra industrien forventes å øke med nesten 50 prosent innen 2030. Vårt store forbruk av klær er derfor med å ødelegge planeten vi bor på.Med ulike miljøtiltak, som ombruk av de ressursene som allerede er produsert, kan belastningen på kloden vår reduseres. Studier fra Østfoldforskning viser at hver kilo tekstil som går til gjenbruk eller gjenvinning, sparer miljøet for i snitt hele 10 kg CO2, en halv liter kjemikalier og nesten 2500 liter vann.

Brukt tøy kan hjelpe mennesker som trenger det

Gjenbruk av tøy kan i tillegg bidra til å gi mennesker et nytt liv. Selv om ditt brukte tøy kanskje ikke lenger har så stor verdi for deg, har klærne en stor verdi for frivillige innsamlere som driver humanitært arbeid. Røde Kors samler inn brukt tøy for å bidra med midler til humanitært arbeid i inn- og utland der behovet for hjelp er størst.

Slik bidrar du til nytt liv

Vil du bidra til nytt liv for klesplaggene, kloden og andre mennesker? Sikre gjenbruk av ditt tøy ved å donere det du ikke bruker lenger til Røde Kors. Du kan benytte Røde Kors’ ordning for henting av tøy hjemme på din adresse eller gi via våre innsamlingsbokser.

Les Svanemerkets rapport i sin helhet her Kvinner er best på bærekraft | Svanemerket (mynewsdesk.com)